Drank & horeca

De Drank- en Horecawet is een van de belangrijkste wetten voor de horeca, omdat deze wet de bedrijfsmatige verstrekking van alcoholhoudende dranken regelt. Sinds 1 januari 2014 is actueel dat er geen alcoholische drank mag worden verkocht aan jongeren onder de 18. Een integraal alcoholbeleid waarbij betrokken partijen samenwerken, hun verantwoordelijkheid nemen en dat gehandhaafd wordt, heeft kans van slagen.

Nieuws

Robèr Willemsen: Waarschuwingen op alcoholetiket slecht idee

29-05-2017
-

'We moeten dit soort betutteling niet willen'  

Overleg Kamer Alcoholbeleid: geen meerderheid voor blurring

20-02-2017
-

  KHN zet de belangrijkste discussiepunten die gevolgen (kunnen) hebben voor de horeca op een rij  

15 februari 2017 alcohol op agenda Tweede Kamer

14-02-2017
-

Alcoholbeleid en alcoholwet in 'Den Haag' onder de loep

Doe mee met Happy Drinks The battle 2017

10-01-2017
-

Stuur uw unieke Happy Drinks-recept voor 17 februari 2017 in en win!

Rechter: gemeente moet Drank- en Horecawet handhaven bij ‘blurring’

29-07-2016
-

De SlijtersUnie daagde de gemeente Nieuwegein voor de rechter omdat zij handelt in strijd met de Drank- en Horecawet.

Vraag & antwoord

Zijn er kosten verbonden aan het bijschrijven van leidinggevenden op de Drank- en Horecavergunning?

Moet u betalen voor het bijschrijven van leidinggevenden op de Drank- en Horecavergunning? Zijn dit landelijke tarieven? Of verschilt dit per gemeente? KHN geeft antwoord.

Ja, er zijn kosten verbonden aan het bijschrijven van leidinggevenden op uw Drank- en Horecavergunning. Er zijn geen vaststaande legestarieven, deze verschillen per gemeente. Hoe hoog de leges zijn in uw gemeente zijn vindt u op de website van de gemeente of in de legesverordening van uw gemeente.

KHN: Landelijk vastgestelde tarieven
Op 1 januari 2014 is de aangepaste Drank- en Horecavergunning van kracht gegaan. KHN heeft destijds gevraagd om landelijk vastgestelde tarieven, maar dit is niet gehonoreerd. Door de mogelijkheid van het bijschrijven via een aparte vergunning is een, conform de wens van de wetgever, grote administratieve lastenverlichting gerealiseerd. Immers, er hoeft hierdoor niet meer een compleet nieuwe drank- en horecavergunning afgegeven te worden.

Hoogte tarieven
Een gemeente mag leges vragen voor het afgeven van het nieuwe aanhangsel, de hoogte van de tarieven mag de gemeente zelf vaststellen. In de praktijk blijken er grote verschillen te zitten in de legestarieven.

Vragen?
Wilt u meer weten? Neem dan contact op met de adviseurs van Info & Advies via 0348 48 94 11 of per mail: khnadvies@khn.nl.

Welke diploma’s zijn voor u als horecaondernemer verplicht?

Welke diploma’s zijn nu eigenlijk verplicht in de horeca? Welke diploma’s u nodig heeft, is afhankelijk van uw horecabedrijf: schenkt u alcohol? Heeft u personeel in dienst? Serveert u maaltijden? KHN zet de eisen op een rij en geeft advies.

Drank- en Horecawetvergunning
Als u alcohol schenkt in uw bedrijf is een Drank- en Horecawetvergunning (DHW-vergunning) verplicht. Eén van de eisen voor het verkrijgen van een DHW-vergunning is een SVH-verklaring Sociale Hygiëne. Gedurende de openingstijden van uw bedrijf moet er altijd iemand aanwezig zijn die op de DHW-vergunning staat. En om op de vergunning te staan, is er een SVH-verklaring Sociale Hygiëne nodig. Het is mogelijk om uw leidinggevende op de vergunning bij te schrijven. Deze leidinggevende moet minimaal 21 jaar oud zijn.

Tip: Als lid van KHN ontvangt u 10% korting op het lesgeld van alle opleidingen van HOC.nl

Voedselveiligheid
Elk bedrijf dat met voedsel en dranken werkt, moet voldoen aan de wetten van voedselveiligheid. Iedere horecaondernemer is vanaf 1 april 2016 verplicht om volgens de laatste Hygiënecode te werken. Het is niet verplicht om een cursus te volgen of een diploma te hebben. U bent wel verplicht om te werken volgens de nieuwe Hygiënecode. Het is belangrijk dat uw medewerkers kennis hebben genomen van de inhoud van de code en een instructie hebben gehad hoe zij veilig voedsel kunnen bereiden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zal bij haar inspectie ook nagaan in hoeverre uw medewerkers op de hoogte zijn van de inhoud van de Hygiënecode. U kunt deze instructie ook zelf geven, bijvoorbeeld aan de hand van de werkinstructies uit de Hygiënecode.

Tip: Heeft u de nieuwe Hygiënecode al in huis? Bestel ‘m hier!

Tip: KHN BedrijfsAdviesHOC.nl en Bureau de Wit bieden verschillende HACCP-trainingen op het gebied van de nieuwe Hygiënecode voor de horeca. Als lid van KHN ontvangt u uiteraard korting!

Allergenen
Volgens de allergenenwet die sinds 13 december 2014 van kracht is, bent u als horecaondernemer verplicht om uw gasten te kunnen informeren over de aan- of afwezigheid van allergenen in de producten die u aanbiedt. Hoe u uw gast informeert over allergenen mag u zelf bepalen: schriftelijk, mondeling of elektronisch. Wanneer u kiest voor een mondelinge toelichting, is het volgen van e-learning één van de mogelijkheden om aan de wetgeving te voldoen. Deze e-learning moet u jaarlijks herhalen. 

U bent dus niet verplicht om een diploma te behalen. Alleen wanneer u kiest voor mondelinge toelichting met de e-learning, moet u de e-learning jaarlijks herhalen. Deze e-learning module vindt u hier.

Bedrijfshulpverlening
Als u minimaal één medewerker in dienst heeft, bent u verplicht om een bhv’er aan te stellen. De wet schrijft niet voor hoe u de bedrijfshulpverlening moet regelen. In kleine bedrijven kunt u zelf de bhv’er zijn. Let op: wanneer u niet aanwezig bent in het bedrijf, moet er een vervanger aanwezig zijn.

Op basis van de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) moet u het juiste aantal bedrijfshulpverleners vaststellen. Houd rekening met ziekte, vakanties of ploegendienst en zorg dat er voldoende bhv’ers opgeleid zijn.

Tip: U kunt een certificaat halen. KHN biedt in samenwerking met Chubb Fire & Security een eendaagse bhv-cursus met e-learning aan.

Leerlingen in dienst
Heeft u leerlingen in dienst of wilt u deze aannemen? Leerlingen moeten worden begeleid door een gediplomeerd leermeester.

Tip: Op de Leermeestertraining met SVH Leermeester examen krijgt u als lid van KHN korting via HOC.nl.

Portiers
Werkt u met portiers? Zij moeten in dienst zijn van een gecertificeerd beveiligingsbedrijf. Ook moeten zij de opleiding Horecaportier hebben gevolgd.

Overige diploma’s
Opleidingen op het gebied van ondernemingsvaardigheden zijn niet verplicht. De vestigingseisen zijn in 1998 al afgeschaft.

Start u een bedrijf?
Wilt u een café, restaurant, hotel of andere horecaonderneming starten of overnemen?
Dan wilt u zich natuurlijk optimaal voorbereiden en antwoord krijgen op al uw vragen over het ondernemerschap. KHN BedrijfsAdvies organiseert speciaal voor starters een dagcursus.

Hoe kunt u tijdens carnaval geschminkte jongeren identificeren?

Het wordt een hele klus om tijdens carnaval te controleren of een geschminkte tiener niet stiekem een biertje probeert te bestellen. Wat kunt u doen als u de identiteit en dus ook de leeftijd niet kunt vaststellen van geschminkte of gemaskerde gasten tijdens carnaval?

Volgens de wet bent u verplicht om de leeftijd van uw (jonge) gasten te controleren. U blijft dus verantwoordelijk. Maar nu de praktijk: de handhaving is haast niet te doen, omdat bij geschminkte gasten moeilijk is vast te stellen of hij of zij 18 jaar of ouder is. Een oplossing om een eventuele (onbewuste) overtreding en een boete te voorkomen is leeftijdbandjes verstrekken.

Leeftijdsbandjes verstrekken
In verschillende gemeenten zijn er voor en tijdens carnaval centrale posten waar jongeren na het tonen van hun identiteitsbewijs en een check middels een ID-apparaat leeftijdsbandjes kunnen halen. Met deze bandjes kunnen zij snel en gemakkelijk bij de horecagelegenheden aantonen dat zij oud genoeg zijn om alcohol te mogen drinken. De jongeren dienen de leeftijdsbandjes enkele dagen voor de start van carnaval af te halen, zodat zij zich kunnen identificeren.

Informeer bij uw KHN-regiomanager of deze initiatieven ook in uw regio plaatsvinden. 

Mag u alcoholvrij bier schenken aan jongeren onder de 18?

Geldt de leeftijdsgrens ook voor alcoholvrij bier? Dat is afhankelijk van het percentage alcohol dat in het bier zit.

Is het alcoholpercentage 0,5 volumeprocent of lager dan wordt dit in de Drank- en Horecawet gezien als alcoholvrij. U mag dit dan dus ook schenken aan jongeren onder de 18.

Let op, sommige alcohol arme bieren bevatten meer dan 0,5 volumeprocent alcohol. Kijk bij twijfel op de verpakking.

Vanaf welke leeftijd mogen jongeren werken in een café?

Vanaf welke leeftijd mogen jongeren alcohol schenken aan gasten? Heeft de wijziging leeftijdsgrenzen ook invloed op de leeftijd van medewerkers? KHN geeft antwoord!

Sinds 1 januari 2014 mag u geen alcohol meer verkopen aan jongeren onder de 18 jaar. De minimumleeftijd om te werken in een horecabedrijf waar alcohol wordt geschonken, is niet veranderd.

16- en 17-jarigen
Dit betekent dat jongeren, dit zijn 16- en 17-jarigen, mogen werken in een café of restaurant en alle soorten drank mogen schenken aan gasten. Dit geldt zowel voor leerlingen als voor reguliere medewerkers. Uiteraard dient u wel de arbeidstijdenwet in de gaten te houden als u jongeren in dienst heeft.

Jonger dan 16 jaar
Jongeren onder de 16 jaar mogen op grond van de Drank- en Horecawet niet werken in de ruimte waar alcohol wordt geschonken.

Overzicht per leeftijd
Per leeftijd gelden er aparte regels voor type werkzaamheden, rust en maximale arbeidstijd. Kijk in het overzicht aan welke richtlijnen u zich als werkgever dient te houden.

Kan ik een boete voor schenken aan jongeren onder 18 verhalen bij de overtreder?

De ondernemer krijgt een boete omdat hij/zij alcohol verkoopt zonder eerst te controleren of iemand de juiste leeftijd heeft. De ondernemer is helaas volgens de wet ook aansprakelijk voor 'wederverstrekking'. 

Met andere woorden, u kunt niet iemand anders aansprakelijk stellen voor het feit dat u zelf niet checkt. De boete kunt u dan ook niet 'doorleggen'. 

Huisregels
Wel kunt u in huisregels opnemen dat gasten ouder dan 18 jaar die alcohol bewust doorgeven aan jongeren, of jongeren onder de 18 die worden aangetroffen met alcohol, worden verwijderd dan wel een individuele (of collectieve als je dat binnen CHO afspreekt) ontzegging krijgen.

Verder is het verstandig om op te nemen dat bij valse ID's de politie er standaard bij wordt gehaald, en daar ook afspraken over maken met politie/gemeente.

Bij de aanvraag van een DHW vergunning staat de vraag of ik een beroep wil doen op art. 46. Wat bedoelt men daarmee?

Dat artikel doelt op de mogelijkheid om ontheffing te krijgen van de inrichtingseisen van de Drank- en Horecawet (DHW). Het artikel staat ook wel bekend als de "Bruine kroegenregeling" en is/was met name van toepassing voor horecabedrijven in Amsterdam.  

In 1967 is er een gewijzigde DHW gekomen die stelde dat een horecabedrijf tenminste 1 horecalokaliteit (de besloten ruimte waarin alcohol wordt geschonken) van minimaal 35 m2 moet omvatten.

Voor bedrijven die destijds bij de verandering van de wet niet aan deze eis voldeden, is er een overgangsbepaling opgenomen. Deze overgangsbepaling geldt nog steeds voor horecabedrijven die voor 30 september 1967 niet voldeden aan de nieuwe eis. Zoals u zult begrijpen, zal er slechts een zeer kleine groep horecaondernemers een beroep willen doen op het huidige artikel 46.

Waar kan ik terecht met vragen en klachten over de NVWA?

Heeft u concrete vragen of klachten over het optreden van de inspectiedienst? Neem dan contact op met de NVWA.

NVWA
Telefoon: 0900 0388
Web: www.nvwa.nl
E-mail: info@nvwa.nl
Hoofdkantoor NVWA
Catharijnesingel 59 Utrecht

Terug