Drank & horeca

De Drank- en Horecawet is een van de belangrijkste wetten voor de horeca, omdat deze wet de bedrijfsmatige verstrekking van alcoholhoudende dranken regelt. Sinds 1 januari 2014 is in de wet bepaald dat er geen alcoholhoudende drank mag worden verkocht aan jongeren onder de 18 (daarvoor gold voor bier en wijn nog een leeftijdgrens van 16 jaar). KHN is van mening dat alleen een integraal alcoholbeleid, waarbij de betrokken partijen samenwerken, hun verantwoordelijkheid nemen, waarbij afspraken worden nageleefd en gemeenten hun handhavende taak met voldoende en goed opgeleide mensen invullen een kans van slagen heeft en bijdraagt aan het voorkomen van alcoholmisbruik en terugdringen van problematisch alcoholgebruik.

Nieuws

Betere naleving NIX18: KHN Hilversum en gemeente slaan handen ineen

03-07-2019
-

Een pilot met mystery visits moet horecaondernemers stimuleren om geen alcohol te schenken aan jongeren tot 18 jaar.

KHN reageert op voorstel voor aanpassing Drank- en Horecawet

21-05-2019
-

Tot 8 mei 2019 kregen KHN en andere partijen de mogelijkheid om te reageren op de eerste versie van het wetsvoorstel. We vertellen je daar graag meer over.

Nieuwe materialen 'Doe mee met NIX zonder ID' beschikbaar

21-05-2019
-

Om jongeren op te roepen hun ID vast klaar te houden, zijn er diverse materialen van NIX ontwikkeld die jij kunt gebruiken in jouw zaak

KHN blij met voorstel nieuwe Drank- en Horecawet: wederverstrekker ook strafbaar

28-03-2019
-

KHN is blij met een aantal van de aanpassingen die de staatssecretaris voorstelt, waaronder het feit dat de wedervertrekker strafbaar wordt.

Nieuwe nalevingscijfers leeftijdsgrens alcohol bekend

19-03-2019
-

Uit de cijfers blijkt dat de naleving van de leeftijdsgrens in de horeca helaas is verslechterd

Vraag & antwoord

Moet er in jouw hotel ook ’s nachts een leidinggevende aanwezig zijn met een diploma sociale hygiëne?

 

Als er in jouw bedrijf alcohol geschonken wordt, moet er een leidinggevende aanwezig te zijn met sociale hygiëne. Maar moet hij of zij altijd aanwezig zijn? KHN geeft antwoord.

 

Er hoeft alleen een leidinggevende met een diploma sociale hygiëne die op de Drank- en Horecavergunning staat, aanwezig te zijn op het momenten dat de horecalokaliteit voor publiek geopend is. Horecalokaliteiten zijn die ruimtes waar alcohol geschonken wordt en die op de drank- en horecavergunning als zodanig zijn benoemd. Wanneer de bar en/of restaurant dus gesloten is voor gasten, hoeft er geen leidinggevende met sociale hygiëne meer aanwezig te zijn.

Roomservice en minibars

Hoe zit dat dan met roomservice en alcohol in de minibars? De hotelkamer wordt niet gezien als horecalokaliteit. Op momenten dat de bar en/of het restaurant gesloten zijn, mag je wel roomservice of alcohol vanuit de minibar aanbieden en dan hoeft er geen leidinggevende met sociale hygiëne aanwezig te zijn.

Waar moet een leidinggevende in de horeca aan voldoen?

Een leidinggevende in de horeca moet volgens de Drank- en Horecawet minimaal 21 jaar oud zijn. Dit is dus ook de minimale leeftijdsgrens om een horecabedrijf te starten.

Daarnaast moet de leidinggevende voldoen aan de eisen ten aanzien van zedelijk gedrag.

Dit betekent dat:

 • Een leidinggevende niet in een psychiatrisch ziekenhuis geplaatst mag zijn, of ter beschikking is gesteld.
 • Een leidinggevende niet binnen de laatste vijf jaar wegens een misdrijf onherroepelijk veroordeeld is geweest tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van meer dan zes maanden.
 • Een leidinggevende niet binnen de laatste vijf jaar bij meer dan 1 uitspraak onherroepelijk veroordeeld is tot een onvoorwaardelijke geldboete van 500 euro of meer.

Ook mag een leidinggevende de laatste vijf jaar geen leidinggevende zijn geweest van een inrichting waarvan de vergunning is ingetrokken op grond van artikel 31 Drank- en Horecawet of die voor tenminste een maand is gesloten.

Vanaf welke leeftijd mogen jongeren werken in de horeca?

Vanaf welke leeftijd mogen jongeren bij je werken? En is er een minimumleeftijd waarop medewerkers alcohol mogen schenken aan gasten? Welke regels gelden er voor jou én je medewerkers? KHN geeft antwoord.

Jongeren mogen vanaf 13 jaar werken, maar er gelden wel regels voor het soort werkzaamheden en hoeveel ze mogen werken. De Arbeidstijdenwet (ATW) geeft aan welke mogelijkheden je hebt en aan welke regels je je moet houden. De wet maakt een onderscheid tussen kinderen (jonger dan 16 jaar) en jeugdigen (16- en 17-jarigen). Bij kinderen zijn er beperkingen in tijd en in werkzaamheden. Bij jeugdigen is er een beperking in tijd.

Wat zijn de regels per leeftijd?


13- en 14-jarigen

13- en 14-jarigen mogen alleen op niet-schooldagen en tijdens vakanties werken. Op zondag mogen zij niet werken. Hun werkzaamheden mogen alleen bestaan uit 'niet-industriële hulparbeid van lichte aard'. Onder dit begrip vallen bijvoorbeeld hulpwerkzaamheden in de horeca zoals het helpen bij het bedienen en hulpwerkzaamheden bij bijvoorbeeld een manege, op een camping, in een speeltuin, in een pretpark, in een bowlingcentrum en in een museum.

Afwassen met een geautomatiseerde afwasmachine wordt al gauw gezien als geïndustrialiseerde arbeid en dat mag niet. Bedenk dat schoonmaakmiddelen vallen onder gevaarlijke stoffen en daar mag deze leeftijdsgroep niet mee werken. Om het etiket van kinderarbeid te voorkomen, moet je aan kunnen tonen dat je de veiligheid, gezondheid en de ontwikkeling van het kind beschermt. Dat geldt zowel voor de werkzaamheden zelf als de manier hoe het werk is georganiseerd.

15-jarigen

Kinderen van 15 jaar mogen meer werken dan 13- en 14-jarigen:

 • Op zaterdag óf op zondag*, niet allebei achter elkaar
 • Op schooldagen maximaal twee uur
 • Maximaal 12 uur per schoolweek
 • Maximaal 40 uur per vakantieweek
 • Na 7.00 uur 's ochtends en vóór 19.00 uur 's avonds**

* Voor werken op zondag hebben 15-jarigen uitdrukkelijke toestemming nodig van hun ouders of verzorgers. **In de vakantieperiodes mogen 15-jarigen tot 21.00 uur werken.

Een 15-jarige mag (hulp)werkzaamheden in de horeca uitvoeren, dus geen geïndustrialiseerde arbeid. Wel mag een 15-jarige de hoofdafwasser helpen met het wegzetten van de afwas of lichte werkzaamheden verrichten in de keuken, zoals poleren en met de hand afwassen. Ook mogen zij helpen bij het opzetten van het terras of bedienen bij een lunchroom of koffiezaak. 

Let op!

Volgens de Drank- en Horecawet mogen kinderen jonger dan 16 jaar alleen in een ruimte werken waar geen alcoholische dranken worden geschonken of verkocht of zich ophouden in ruimtes waar mensen het vervolgens ter plekke opdrinken. Zij mogen ook niet werken met machines (zoals een afwasmachine) of een kassa bedienen.

Jeugdigen van 16 en 17 jaar

16- en 17-jarigen hebben de volgende mogelijkheden om te werken:

 • Op zaterdag EN zondag, tenzij ze op de vrijdag ervoor of de maandag erna naar school moeten
 • Tot 23.00 uur 's avonds
 • Maximaal 9 uur per dag
 • Maximaal 45 uur per week
 • Gemiddeld 40 uur per week bij een periode van vier aangesloten weken
 • Schooltijd telt altijd mee als arbeidstijd
 • Wanneer ze een periode van 7 dagen achter elkaar werken, moeten ze een rustperiode van minstens 36 aaneengesloten uren hebben

Medewerkers van 16 jaar en ouder mogen wel werken in een café of restaurant en alle soorten drank schenken aan gasten. Dit geldt zowel voor leerlingen als voor reguliere medewerkers. Wel moet er altijd toezicht zijn van een volwassen deskundige bij de uitvoering van deze werkzaamheden. Lees ook: Vanaf welke leeftijd mogen jongeren werken in een café waar alcohol wordt geschonken?

 

Werktijden

  13- en 14-jarigen 15-jarigen 16- en 17-jarigen
Per dag
Op schooldagen
Op niet-schooldagen
Op vakantiedagen

Nee
Max. 6 uur
Max. 7 uur

Max. 2 uur
Max. 8 uur
Max. 8 uur

Max 9 uur *
Max 9 uur
Max 9 uur
Per week
Tijdens schoolweken
Tijdens vakantieweken

Max. 12 uur
Max. 35 uur

Max. 12 uur
Max. 40 uur

Max 45 uur*
Max. 45 uur
Werken op zondag?NeeJa, mits er op zaterdag niet wordt gewerkt en/of omgekeerd. Ouders/verzorgenden moeten toestemming geven.

Ja. 
Let op: wanneer er op zaterdag én zondag wordt gewerkt, mag er op de vrijdag direct ervoor of de maandag direct erna geen schooltijd zijn.

Rust
Per dag
In ieder geval tussen
Op vakantiedagen

14 uur
19.00 - 08.00 uur
19.00 - 07.00 uur

12 uur
19.00 - 07.00 uur
21.00 - 07.00 uur

12 uur
23.00 - 06.00 uur
23.00 - 06.00 uur
Pauzes
Na iedere 4,5 uur werken


Minstens 30 minuten (aaneengesloten)

Minstens 30 minuten (aaneengesloten)

Minstens 30 minuten (aaneengesloten)

*Het aantal uren dat aan school wordt besteed, is ook arbeidstijd en moet u meerekenen in het totaal aantal uren.

Lonen

Voor jongeren tussen de 15 en 22 jaar geldt (tenminste) het minimumjeugdloon. Op de website van KHN vind je de loontabellen. Let op: je bent volgens de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag verplicht het netto wettelijk minimum loonbedrag giraal aan de medewerker te betalen. 

Vakantiedagen

Ook jeugdigen of jongeren hebben recht op vakantiedagen en vakantiegeld. Dit kun je als een toeslag op het loon berekenen. Je moet dit dan wel in de arbeidsovereenkomst opnemen en laten terugkomen op de loonstrook. Het percentage voor de opbouw van vakantiedagen in het loon is 10,64 procent. Daarover betaal je een opslag van 8,85 procent voor de vakantietoeslag.

Boete

Bij overtreding van de regels riskeer je als werkgever een boete die opgelegd wordt door de Arbeidsinspectie. Afhankelijk van de ernst van de overtreding, is deze boete minstens 200 euro per overtreding. 

Tips

 • Je kunt voor vakantiemedewerkers een arbeidsovereenkomst sluiten voor bepaalde tijd, bijvoorbeeld voor de duur van een vakantieperiode of het seizoen. Na afloop van deze periode loopt dit van rechtswege af. Kijk op khn.nl/caovoor voorbeelden voor deze overeenkomsten.
 • Indien je een contract van 6 maanden of langer bent aangegaan: let op de aanzegtermijn.
 • Bij een contract van korter dan 6 maanden kun je geen proeftijd afspreken.

Lees ook

Vragen? 

Wil t u meer weten? Neem dan contact op met de adviseurs van KHN Advies via 0348 48 94 89 of per e-mail: khnadvies@khn.nl

Mag je zomaar een speelautomaat in je zaak plaatsen?

Wilt je in jouw horecaonderneming een speelautomaat plaatsen? Mag dat zomaar? Welke vergunningen heb je nodig? Waar moet je aan voldoen? KHN geeft antwoord.

Het hangt ervan af of het gaat om een kansspelautomaat of een behendigheidsautomaat.  

Bij een behendigheidsautomaat:

 • Is het spelresultaat afhankelijk van het inzicht of de behendigheid van de speler
 • Geeft de automaat alleen vrije spelen of een verlengde speelduur als beloning

Denk bijvoorbeeld aan een flipperkast. Je hebt hiervoor geen vergunning nodig.

Bij een kansspelautomaat:

 • Speelt toeval een grotere rol dan behendigheid of vaardigheid
 • Bij winst kun je geld, premie of prijzen winnen

Denk bijvoorbeeld aan een fruitautomaat of automatische roulette. Voor een kansspelautomaat heb je een vergunning nodig.

Vergunning

Het verschil zit er dus met name in dat bij een kansspelautomaat de speler geld of een premie kan winnen. Je hebt voor een behendigheidsautomaat dus geen vergunning nodig. Voor een kansspelautomaat wel.

Aanwezigheidsvergunning

Als je kansspelautomaten in jouw zaak wilt plaatsen, heb je een aanwezigheidsvergunning nodig. Een vergunning wordt alleen verstrekt aan zogenaamde ‘hoogdrempelige’ inrichtingen.

Hoogdrempelige’ inrichtingen

Hoogdrempelige inrichtingen zijn cafés of restaurants die voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Het bedrijf is in bezit van een geldige Drank- en Horecawetvergunning
 • Het bedrijf richt zich voornamelijk op gasten van 18 jaar en ouder
 • Het café- of restaurantbezoek staat op zichzelf, er vinden geen andere activiteiten plaats die een eigen stroom bezoekers trekken (zoals bijvoorbeeld in een bowlingcentrum)

Een hoogdrempelig horecabedrijf mag maximaal twee kansspelautomaten plaatsen als de vergunning is verleend. 

De burgemeester is de vergunningverlenende instantie. In een gemeentelijke verordening wordt bepaald voor hoeveel kansspelautomaten per inrichting een vergunning wordt afgegeven (met een maximum van twee). Dat kan dus per gemeente verschillen.

Laagdrempelige inrichtingen

Laagdrempelige bedrijven zoals een cafetaria, ijssalon of lunchroom kunnen geen aanwezigheidsvergunning krijgen. Zij mogen dus geen kansspelautomaat plaatsen. De huidige wetgeving geeft niet een heel duidelijk beeld over wat hoog- en laagdrempelig is, daar is vooral door jurisprudentie meer duidelijkheid over ontstaan. Toch zien we per gemeente nog steeds verschillen in de interpretatie van de regels. Mocht een vergunning worden geweigerd omdat uw bedrijf volgens de gemeente ‘laagdrempelig’ is dan loont het dus de moeite om te laten checken of de argumentatie van de gemeente klopt.

Samengestelde inrichtingen

Sommige bedrijven hebben zowel een hoogdrempelig als een laagdrempelig gedeelte. Bijvoorbeeld een restaurant met een cafetariagedeelte. Bij dit soort bedrijven kan een vergunning worden afgegeven voor kansspelautomaten als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De automaten worden alleen in het hoogdrempelige gedeelte geplaatst
 • De twee ruimten zijn van elkaar gescheiden
 • De bezoekers van het laagdrempelige gedeelte kunnen dit gedeelte betreden zonder het hoogdrempelige gedeelte te hoeven betreden

Eigenaar van de kansspelautomaat? Dan heb je een exploitatievergunning nodig

Ben je de eigenaar van de kansspelautomaat? Dan moet je een speciale exploitatievergunning hebben. In de meeste gevallen is de automaat niet in bezit van de horecaondernemer, maar van een extern bedrijf.

Automaat in de rookruimte?

In een rookruimte mag je een speelautomaat plaatsen. Maar let op: Het  aanbod in de rookruimte mag niet groter zijn dan in de overige bedrijfsruimte. Is dit wel het geval, dan worden gasten aangemoedigd naar de rookruimte te gaan omdat het daar aantrekkelijker is en dat is niet de bedoeling van de regelgeving.

Vragen?

Wil je meer weten? Neem dan contact op met de adviseurs van KHN Advies via 0348 48 94 89 of mail naar khnadvies@khn.nl.

Zijn er kosten verbonden aan het bijschrijven van leidinggevenden op de Drank- en Horecavergunning?

Moet je betalen voor het bijschrijven van leidinggevenden op de Drank- en Horecavergunning? Zijn dit landelijke tarieven? Of verschilt dit per gemeente? KHN geeft antwoord.

Ja, er zijn kosten verbonden aan het bijschrijven van leidinggevenden op jouw Drank- en Horecavergunning. Er zijn geen vaststaande legestarieven, deze verschillen per gemeente. Hoe hoog de leges zijn in jouw gemeente zijn vind je op de website van de gemeente of in de legesverordening van de gemeente.

KHN: Landelijk vastgestelde tarieven
Op 1 januari 2014 is de aangepaste Drank- en Horecavergunning van kracht gegaan. KHN heeft destijds gevraagd om landelijk vastgestelde tarieven, maar dit is niet gehonoreerd. Door de mogelijkheid van het bijschrijven via een aparte vergunning is een, conform de wens van de wetgever, grote administratieve lastenverlichting gerealiseerd. Immers, er hoeft hierdoor niet meer een compleet nieuwe drank- en horecavergunning afgegeven te worden.

Hoogte tarieven
Een gemeente mag leges vragen voor het afgeven van het nieuwe aanhangsel, de hoogte van de tarieven mag de gemeente zelf vaststellen. In de praktijk blijken er grote verschillen te zitten in de legestarieven.

Vragen?
Wil je meer weten? Neem dan contact op met de adviseurs van KHN Advies via 0348 48 94 89 of per mail: khnadvies@khn.nl.

Welke diploma’s zijn voor mij als horecaondernemer verplicht?

Welke diploma’s zijn nu eigenlijk verplicht in de horeca? Welke diploma’s je nodig hebt, is afhankelijk van jouw horecabedrijf: schenk je alcohol? Heb je personeel in dienst? Serveer je maaltijden? KHN zet de eisen op een rij en geeft advies.

 

Drank- en Horecawetvergunning
Als je alcohol schenkt in jouw bedrijf is een Drank- en Horecawetvergunning (DHW-vergunning) verplicht. Eén van de eisen voor het verkrijgen van een DHW-vergunning is een SVH-verklaring Sociale Hygiëne. Gedurende de openingstijden van jouw bedrijf moet er altijd iemand aanwezig zijn die op de DHW-vergunning staat. En om op de vergunning te staan, is er een SVH-verklaring Sociale Hygiëne nodig. Het is mogelijk om jouw leidinggevende ook op de vergunning bij te schrijven. Deze leidinggevende moet minimaal 21 jaar oud zijn.

Tip: Als lid van KHN ontvang je 15% korting op het lesgeld van alle opleidingen van HOC.nl

Voedselveiligheid
Elk bedrijf dat met voedsel en dranken werkt, moet voldoen aan de wetten van voedselveiligheid. Iedere horecaondernemer is vanaf 1 april 2016 verplicht om volgens de laatste Hygiënecode te werken. Het is niet verplicht om een cursus te volgen of een diploma te hebben. Je bent wel verplicht om te werken volgens de nieuwe Hygiënecode. Het is belangrijk dat jouw medewerkers kennis hebben genomen van de inhoud van de code en een instructie hebben gehad hoe zij veilig voedsel kunnen bereiden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zal bij haar inspectie ook nagaan in hoeverre medewerkers op de hoogte zijn van de inhoud van de Hygiënecode. UJekunt deze instructie ook zelf geven, bijvoorbeeld aan de hand van de werkinstructies uit de Hygiënecode.

Tip: Heb je de nieuwe Hygiënecode al in huis? Bestel ‘m hier!

Tip: Horeca MaatwerkHOC.nl en Bureau de Wit bieden verschillende HACCP-trainingen op het gebied van de nieuwe Hygiënecode voor de horeca. Als lid van KHN ontvang je uiteraard korting!

Allergenen
Volgens de allergenenwet die sinds 13 december 2014 van kracht is, ben je als horecaondernemer verplicht om jouw gasten te kunnen informeren over de aan- of afwezigheid van allergenen in de producten die je aanbiedt. Hoe je de gast informeert over allergenen mag je zelf bepalen: schriftelijk, mondeling of elektronisch. Wanneer je kiest voor een mondelinge toelichting, is het volgen van e-learning één van de mogelijkheden om aan de wetgeving te voldoen. Deze e-learning moet je jaarlijks herhalen. 

Je  bent dus niet verplicht om een diploma te behalen. Alleen wanneer je kiest voor mondelinge toelichting met de e-learning, moet je de e-learning jaarlijks herhalen. Deze e-learning module vind je hier.

Bedrijfshulpverlening
Als je minimaal één medewerker in dienst hebt, ben je verplicht om een bhv’er aan te stellen. De wet schrijft niet voor hoe je de bedrijfshulpverlening moet regelen. In kleine bedrijven kun je zelf de bhv’er zijn. Let op: wanneer je niet aanwezig bent in het bedrijf, moet er een vervanger aanwezig zijn.

Op basis van de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) moet je het juiste aantal bedrijfshulpverleners vaststellen. Houd rekening met ziekte, vakanties of ploegendienst en zorg dat er voldoende bhv’ers opgeleid zijn.

Tip: je kunt een certificaat halen. KHN biedt in samenwerking met Chubb Fire & Security een eendaagse bhv-cursus met e-learning aan.

Leerlingen in dienst
Heb je leerlingen in dienst of wil je deze aannemen? Leerlingen moeten worden begeleid door een gediplomeerd leermeester.

Tip: Op de Leermeestertraining met SVH Leermeester examen krijg je als lid van KHN korting via HOC.nl.

Portiers
Werk je met portiers? Zij moeten in dienst zijn van een gecertificeerd beveiligingsbedrijf. Ook moeten zij de opleiding Horecaportier hebben gevolgd.

Overige diploma’s
Opleidingen op het gebied van ondernemingsvaardigheden zijn niet verplicht. De vestigingseisen zijn in 1998 al afgeschaft.

Start je een bedrijf?
Wil je een café, restaurant, hotel of andere horecaonderneming starten of overnemen?
Dan wil je je natuurlijk optimaal voorbereiden en antwoord krijgen op al jouw vragen over het ondernemerschap. Horeca Maatwerk organiseert speciaal voor starters een dagcursus.

Hoe kunt u tijdens carnaval geschminkte jongeren identificeren?

Het wordt een hele klus om tijdens carnaval te controleren of een geschminkte tiener niet stiekem een biertje probeert te bestellen. Wat kunt u doen als u de identiteit en dus ook de leeftijd niet kunt vaststellen van geschminkte of gemaskerde gasten tijdens carnaval?

Volgens de wet bent u verplicht om de leeftijd van uw (jonge) gasten te controleren. U blijft dus verantwoordelijk. Maar nu de praktijk: de handhaving is haast niet te doen, omdat bij geschminkte gasten moeilijk is vast te stellen of hij of zij 18 jaar of ouder is. Een oplossing om een eventuele (onbewuste) overtreding en een boete te voorkomen is leeftijdbandjes verstrekken.

Leeftijdsbandjes verstrekken
In verschillende gemeenten zijn er voor en tijdens carnaval centrale posten waar jongeren na het tonen van hun identiteitsbewijs en een check middels een ID-apparaat leeftijdsbandjes kunnen halen. Met deze bandjes kunnen zij snel en gemakkelijk bij de horecagelegenheden aantonen dat zij oud genoeg zijn om alcohol te mogen drinken. De jongeren dienen de leeftijdsbandjes enkele dagen voor de start van carnaval af te halen, zodat zij zich kunnen identificeren.

Informeer bij uw KHN-regiomanager of deze initiatieven ook in uw regio plaatsvinden. 

Mag ik alcoholvrij bier schenken aan jongeren onder de 18?

Geldt de leeftijdsgrens ook voor alcoholvrij bier? Dat is afhankelijk van het percentage alcohol dat in het bier zit.

Is het alcoholpercentage 0,5 volumeprocent of lager? Dan wordt dit in de Drank- en Horecawet gezien als alcoholvrij. Je mag dit dan dus ook schenken aan jongeren onder de 18.

Let op! Sommige alcohol arme bieren bevatten meer dan 0,5 volumeprocent alcohol. Kijk bij twijfel op de verpakking.

Vragen?

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met de adviseurs van KHN Advies via 0348 48 94 89 of per mail: khnadvies@khn.nl.

Vanaf welke leeftijd mogen jongeren alcohol schenken?

Vanaf welke leeftijd mogen jongeren alcohol schenken aan gasten? Heeft de wijziging leeftijdsgrenzen ook invloed op de leeftijd van medewerkers? KHN geeft antwoord!

Sinds 1 januari 2014 mag je geen alcohol meer verkopen aan jongeren onder de 18 jaar. De minimumleeftijd om te werken in een horecabedrijf waar alcohol wordt geschonken, is niet veranderd.

16- en 17-jarigen

Dit betekent dat jongeren, dit zijn 16- en 17-jarigen, mogen werken in een café of restaurant en alle soorten drank mogen schenken aan gasten. Dit geldt zowel voor leerlingen als voor reguliere medewerkers. Uiteraard dien je wel de arbeidstijdenwet in de gaten te houden als je jongeren in dienst hebt.

Jonger dan 16 jaar

Jongeren onder de 16 jaar mogen op grond van de Drank- en Horecawet niet werken in de ruimte waar alcohol wordt geschonken.

Overzicht per leeftijd

Per leeftijd gelden er aparte regels voor type werkzaamheden, rust en maximale arbeidstijd. Kijk in het overzicht aan welke richtlijnen de werkgever zich dient te houden.

Lonen

Voor jongeren tussen de 15 en 22 jaar geldt (tenminste) het minimumjeugdloon. Op de website van KHN vind je de loontabellen. Let op: Je bent volgens de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag verplicht het netto wettelijk minimum loonbedrag giraal aan de medewerker te betalen. 

Vakantiedagen

Ook jeugdigen of jongeren hebben recht op vakantiedagen en vakantiegeld. Dit kun je als een toeslag in het loon berekenen. Je moet dit dan wel in de arbeidsovereenkomst opnemen en laten terugkomen op de loonstrook. Het percentage voor de opbouw van vakantiedagen in het loon is 10,64 procent. Daarover betaal je een opslag van 8 procent voor de vakantietoeslag.

Boete

Bij overtreding van de regels riskeert je als werkgever een boete die opgelegd wordt door de Arbeidsinspectie. Afhankelijk van de ernst van de overtreding, is deze boete minstens 200 euro per overtreding. 

Tips

 • Je kunt voor vakantiemedewerkers een arbeidsovereenkomst sluiten voor bepaalde tijd, bijvoorbeeld voor de duur van een vakantieperiode of het seizoen. Na afloop van deze periode loopt dit van rechtswege af. Kijk op khn.nl/cao voor voorbeelden voor deze overeenkomsten.
 • Indien je een contract van 6 maanden of langer bent aangegaan: let op de aanzegtermijn.
 • Bij een contract van korter dan 6 maanden kun je geen proeftijd afspreken.

Vragen? 

Wil je meer weten? Neem dan contact op met de adviseurs van KHN Advies via 0348 48 94 89 of per e-mail: khnadvies@khn.nl

Waar kan ik terecht met vragen en klachten over de NVWA?

Heb je concrete vragen of klachten over het optreden van de inspectiedienst? Neem dan contact op met de NVWA.

NVWA
Telefoon: 0900 0388
Web: www.nvwa.nl
E-mail: info@nvwa.nl
Hoofdkantoor NVWA
Catharijnesingel 59 Utrecht

Terug
Meer thema's
Wat vindt KHN
Tools
Ledenvoordelen