Vanaf welke leeftijd mogen jongeren bij je werken? En is er een minimumleeftijd waarop medewerkers alcohol mogen schenken aan gasten? Welke regels gelden er voor jou én je medewerkers? KHN geeft antwoord.

Jongeren mogen vanaf 13 jaar werken, maar er gelden wel regels voor het soort werkzaamheden en hoeveel ze mogen werken. De Arbeidstijdenwet (ATW) geeft aan welke mogelijkheden je hebt en aan welke regels je je moet houden. De wet maakt een onderscheid tussen kinderen (jonger dan 16 jaar) en jeugdigen (16- en 17-jarigen). Bij kinderen zijn er beperkingen in tijd en in werkzaamheden. Bij jeugdigen is er een beperking in tijd. Hieronder vind je een overzicht van de regels per leeftijd.

13- en 14-jarigen

13- en 14-jarigen mogen alleen op niet-schooldagen en tijdens vakanties werken. Op zondag mogen zij niet werken. Hun werkzaamheden mogen alleen bestaan uit 'niet-industriële hulparbeid van lichte aard'. Onder dit begrip vallen bijvoorbeeld hulpwerkzaamheden in de horeca zoals het helpen bij het bedienen en hulpwerkzaamheden bij bijvoorbeeld een manege, op een camping, in een speeltuin, in een pretpark, in een bowlingcentrum en in een museum.

Afwassen met een geautomatiseerde afwasmachine wordt al gauw gezien als geïndustrialiseerde arbeid en dat mag niet. Bedenk dat schoonmaakmiddelen vallen onder gevaarlijke stoffen en daar mag deze leeftijdsgroep niet mee werken. Om het etiket van kinderarbeid te voorkomen, moet je aan kunnen tonen dat je de veiligheid, gezondheid en de ontwikkeling van het kind beschermt. Dat geldt zowel voor de werkzaamheden zelf als de manier hoe het werk is georganiseerd.

15-jarigen

Kinderen van 15 jaar mogen meer werken dan 13- en 14-jarigen:

 • Op zaterdag óf op zondag*, niet allebei achter elkaar
 • Op schooldagen maximaal twee uur
 • Maximaal 12 uur per schoolweek
 • Maximaal 40 uur per vakantieweek
 • Na 7.00 uur 's ochtends en vóór 19.00 uur 's avonds**

* Voor werken op zondag hebben 15-jarigen uitdrukkelijke toestemming nodig van hun ouders of verzorgers.
**In de vakantieperiodes mogen 15-jarigen tot 21.00 uur werken.

Een 15-jarige mag (hulp)werkzaamheden in de horeca uitvoeren, dus geen geïndustrialiseerde arbeid. Wel mag een 15-jarige de hoofdafwasser helpen met het wegzetten van de afwas of lichte werkzaamheden verrichten in de keuken, zoals poleren en met de hand afwassen. Ook mogen zij helpen bij het opzetten van het terras of bedienen bij een lunchroom of koffiezaak.

Let op!

Volgens de Drank- en Horecawet mogen kinderen jonger dan 16 jaar alleen in een ruimte werken waar geen alcoholische dranken worden geschonken. Er is met de komst van de Alcoholwet alleen een uitzondering voor 14- en 15 jarigen die in het kader van hun opleiding een (snuffel)stage in de horeca volgen. In dat geval mogen zijn ook in de ruimte waar alcohol geschonken wordt werken en zelf ook alcohol verstrekken.

16- en 17- jarigen

16- en 17-jarigen hebben de volgende mogelijkheden om te werken:

 • Op zaterdag EN zondag, tenzij ze op de vrijdag ervoor of de maandag erna naar school moeten
 • Tot 23.00 uur 's avonds
 • Maximaal 9 uur per dag
 • Maximaal 45 uur per week
 • Gemiddeld 40 uur per week bij een periode van vier aangesloten weken
 • Schooltijd telt altijd mee als arbeidstijd
 • Wanneer ze een periode van 7 dagen achter elkaar werken, moeten ze een rustperiode van minstens 36 aaneengesloten uren hebben

Medewerkers van 16 jaar en ouder mogen wel werken in een café of restaurant en alle soorten drank schenken aan gasten. Dit geldt zowel voor leerlingen als voor reguliere medewerkers. Wel moet er altijd toezicht zijn van een volwassen deskundige bij de uitvoering van deze werkzaamheden. Lees ook: Vanaf welke leeftijd mogen jongeren alcohol schenken?

Werktijden van jongeren

13- en 14-jarigen

15-jarigen

16- en 17-jarigen

Per dag
Op schooldagen
Op niet-schooldagen
Op vakantiedagen


Nee
Max. 6 uur
Max. 7 uur


Max. 2 uur
Max. 8 uur
Max. 8 uur


Max 9 uur *
Max 9 uur
Max 9 uur

Per week
Tijdens schoolweken
Tijdens vakantieweken


Max. 12 uur
Max. 35 uur


Max. 12 uur
Max. 40 uur


Max 45 uur*
Max. 45 uur

Werken op zondag?


NeeJa, mits er op zaterdag niet wordt gewerkt en/of omgekeerd. Ouders/verzorgenden moeten toestemming geven.

Ja.
Let op: wanneer er op zaterdag én zondag wordt gewerkt, mag er op de vrijdag direct ervoor of de maandag direct erna geen schooltijd zijn.

Rust
Per dag
In ieder geval tussen
Op vakantiedagen


14 uur
19.00 - 08.00 uur
19.00 - 07.00 uur


12 uur
19.00 - 07.00 uur
21.00 - 07.00 uur


12 uur
23.00 - 06.00 uur
23.00 - 06.00 uur

Pauzes
Na iedere 4,5 uur werken


Minstens 30 minuten (aaneengesloten)


Minstens 30 minuten (aaneengesloten)


Minstens 30 minuten (aaneengesloten)

*Het aantal uren dat aan school wordt besteed, is ook arbeidstijd en moet u meerekenen in het totaal aantal uren.

Lonen

Voor jongeren tussen de 15 en 20 jaar geldt (tenminste) het minimumjeugdloon. Op de website van KHN vind je de loontabellen. Let op: je bent volgens de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag verplicht het netto wettelijk minimum loonbedrag giraal aan de medewerker te betalen.

Vakantiedagen

Ook jeugdigen of jongeren hebben recht op vakantiedagen en vakantiegeld. Dit kun je als een toeslag op het loon berekenen. Je moet dit dan wel in de arbeidsovereenkomst opnemen en laten terugkomen op de loonstrook. Het percentage voor de opbouw van vakantiedagen in het loon is 10,64 procent. Daarover betaal je een opslag van 8,85 procent voor de vakantietoeslag.

Boete

Bij overtreding van de regels riskeer je als werkgever een boete die opgelegd wordt door de Arbeidsinspectie. Afhankelijk van de ernst van de overtreding, is deze boete minstens 200 euro per overtreding.

Tips

 • Je kunt voor vakantiemedewerkers een arbeidsovereenkomst sluiten voor bepaalde tijd, bijvoorbeeld voor de duur van een vakantieperiode of het seizoen. Na afloop van deze periode loopt dit van rechtswege af. Kijk op khn.nl/cao voor voorbeelden voor deze overeenkomsten.
 • Indien je een contract van 6 maanden of langer bent aangegaan: let op de aanzegtermijn.
 • Bij een contract van korter dan 6 maanden kun je geen proeftijd afspreken.

Lees ook: Arbeidstijdenwet jeugdigen en kinderen

Vragen?

Wil je meer weten? Neem dan contact op met de adviseurs van KHN Advies via 0348 48 94 89 of per e-mail: khnadvies@khn.nl.