Voorlopig verandert er helaas nog niets aan de bijschrijfverplichting voor leidinggevenden op het aanhangsel van de Alcoholwetvergunning. Het lijkt erop dat demissionair staatssecretaris Blokhuis de uitvoering van het VVD-voorstel hierover probeert door te schuiven naar een volgend kabinet. KHN heeft bij de Tweede Kamer aan de bel getrokken en de VVD heeft schriftelijke vragen gesteld.

Hoe zit het ook alweer?

Bij de wijziging naar de nieuwe Alcoholwet heeft KHN vol ingezet op het afschaffen van de bijschrijfverplichting voor leidinggevenden (niet-eigenaren) op het aanhangsel van de vergunning. Die bijschrijfverplichting leidt tot onnodige administratieve rompslomp en extra kosten voor ondernemers.

Mede dankzij de inzet van KHN heeft de VVD een voorstel ingediend om het wetsvoorstel van staatssecretaris Blokhuis aan te passen. In dat voorstel wordt het verplichte bijschrijven van leidinggevenden (niet-eigenaren) geschrapt. De algemene verplichting wordt vervangen door een ‘nee tenzij-bepaling’. Met uitzonderingen voor welke categorieën ondernemingen of groepen medewerkers wel een bijschrijfverplichting kan gelden. De uitvoering van dit voorstel is afhankelijk van het onderzoek naar de bijschrijfverplichting.

Uitkomsten onderzoek naar bijschrijfplicht

In de zomer van 2021 heeft het onderzoek plaatsgevonden. KHN heeft op meerdere momenten input geleverd voor het onderzoek om de kant van de horeca te belichten. De resultaten van het onderzoek zijn in november gepubliceerd en naar de Tweede Kamer gestuurd , inclusief een reactie van staatssecretaris Blokhuis. Uit het onderzoek blijkt dat er nauwelijks cijfers en onderzoeken zijn over ondermijning criminaliteit of onzedelijk gedrag in relatie tot de bijschrijfverplichting. De meeste gemeenten houden geen registratie bij van het aantal meldingen voor bijschrijven, laat staan het deel dat wordt geweigerd en de redenen hiervoor. Het onderzoeksbureau concludeert dus dat er te weinig gegevens zijn om nu categorieën ondernemingen of medewerkers aan te wijzen waar vanwege het risico op ondermijning wel een bijschrijfverplichting voor zou moeten gelden.

Op basis van het onderzoek heeft staatssecretaris Blokhuis de conclusie getrokken dat hij in ieder geval geen aanleiding ziet om de verplichte bijschrijving uit te breiden. Tegelijkertijd schuift Blokhuis het besluit over de uitvoering van het voorstel en daarmee de eventuele verandering van regelgeving door naar het volgende kabinet.

Vervolg lobby KHN, Tweede Kamer aan zet

KHN vindt dat Blokhuis hiermee een verkeerde conclusie trekt, omdat hij volledig voorbijgaat aan het eerste deel van het amendement dat stelt dat de bijschrijfplicht in zijn geheel vervalt. Nu uit het onderzoek blijkt dat cijfers onvoldoende grond geven om differentiatie aan te brengen in de bijschrijfverplichting blijft het amendement verder overeind. Daarom heeft KHN bij de Tweede Kamer aan de bel getrokken over deze gang van zaken. Kamerlid Thom van Campen (VVD) heeft vervolgens een schriftelijke ronde aangevraagd. KHN heeft de fracties hiervoor van input voorzien. Van Campen trekt naar aanleiding van het onderzoek dezelfde conclusie als KHN, namelijk dat de bijschrijfplicht überhaupt niet onderbouwd kan worden en dat het voorstel dus in werking kan treden. Naar verwachting reageert de staatssecretaris in februari.

Wat betekent dit nu voor jou?

Vooralsnog blijft de situatie helaas zoals deze was. Dat betekent dat je nog steeds ook leidinggevenden, die geen eigenaar zijn, moet bijschrijven op het aanhangsel van de Alcoholwetvergunning en dat handhavers daar bij controle naar kunnen vragen. Ondertussen blijft KHN zich ervoor inzetten om het schrappen van de bijschrijfverplichting op de politieke agenda te houden. Via onze website houden we je hierover op de hoogte.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens