Een horecapand moet volgens de nieuwe alcoholwet aan bepaalde eisen zoals de oppervlakte-, hoogte- en ventilatie-eis, het aantal toiletten en de minimale vloeroppervlakte voldoen. Hierbij vervalt DHW-Besluit Eisen inrichtingen. Het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) is leidend. Hieronder staan de regels volgens de nieuwe Alcoholwet.

Oppervlakte

Een horecabedrijf moet uit ten minste één horecalokaliteit (dit is de ruimte waar alcohol geschonken wordt) bestaan van minimaal 35 m2. Als er meerdere horecalokaliteiten zijn in één horecabedrijf, dan mogen de andere lokaliteiten wel kleiner zijn. Deze regel is dan ook niet gewijzigd ten opzichte van de regels uit de Drank- en Horecawet. Let op: de gemeente heeft wel de bevoegdheid om een hogere minimale eis te stellen.

Hoogte

De hoogte eis is niet meer terug te vinden in de Alcoholwet. Voor wat betreft de hoogte vallen we dan ook terug op het BBL. Daarin staat dat voor nieuwbouw een minimale hoogte van 2.60 meter geldt, voor bestaande bouw is dit minimaal 2.10 meter.

Ventilatie

De Drank- en Horecawet stelde vrij strenge eisen aan de ventilatie van de horecalokaliteit. Ook deze eis is per 1 juli 2021 komen te vervallen. De normen uit het Bouwbesluit gelden vanaf 1 juli 2021. Bij nieuwbouw geldt de verplichting dat de luchttoevoer rechtstreeks vanuit buiten moet komen en deze 4dm3/s per persoon bedraagt. Voor bestaande bouw bedraagt dit 2,12 dm3/s per persoon.

LET OP! de overheid wil de oude eis van 3,8•10-3 m3/s per m2 vloeroppervlakte met een mechanische inrichting weer terug laten komen in het Bouwbesluit. Dit wordt na verwachting op 1 juli 2024 gerealiseerd. We adviseren dan ook om deze strengere eis aan te houden bij (ver)bouw.

Toiletruimte

Ook de eisen voor de toiletgelegenheid zijn eenvoudiger geworden. De eis van een apart voorportaal vervalt en ook het gescheiden handen wassen bestaat niet meer. Het besluit bouwwerken leefomgeving stelt slechts minimale eisen aan toiletten. Deze eisen zijn na te lezen op KHN | Wat zijn de eisen voor toiletvoorzieningen als ik alcohol…

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens