Hoeveel toiletten moet ik minimaal in mijn zaak hebben? Maakt het uit of ik alcohol schenk? KHN Advies geeft antwoord.

Sinds 1 juli 2021 is de Alcoholwet ingegaan. Deze vervangt de Drank- en Horeca Wet. Daarmee komen ook nieuwe regels rondom toiletten bij bedrijven die alcohol schenken. Verder is het Bouwbesluit per 1 januari 2024 vervangen door het Besluit Bouwwerken Leefomgeving. Dit heeft ook gevolgen voor de toileteisen.

Aantal toiletten

Sinds 1 januari 2024 zijn er voor bijeenkomstfuncties (bijvoorbeeld cafés, restaurants, fast service bedrijven, zaalbedrijven etc) alleen nog regels over het hebben van een mindervalidentoilet. Aanvullende regels over "reguliere" toiletten zijn komen te vervallen. Dit geldt zowel voor bedrijven met als zonder een alcoholwetvergunning.

Let op, het kan zijn dat de gemeente eisen stelt aan het hebben van toiletten in een horecabedrijf. Bovendien verwachten gasten waarschijnlijk dat ze gebruik kunnen maken van een toilet in de horeca wanneer ze ter plaatse wat kunnen drinken.

Mindervalidentoilet

Bij nieuwbouw heeft een horecabedrijf dat geen alcohol schenkt een mindervalidentoilet nodig bij minimaal 400 m2 vloeroppervlak. Voor alcoholverstrekkende bijeenkomstfuncties (café, restaurant, cafetaria etc. met alcoholwetvergunning) geldt de verplichting van een mindervalidentoilet als de het bedrijf groter is dan 150 m2.

Toilet voor het personeel

Naast toiletten voor gasten kent het Arbobesluit regels voor het hebben van een toilet voor personeel. Deze regels zijn niet zo concreet. Het besluit schrijft voor dat er voldoende toiletten moeten zijn, naar sekse gescheiden. Je kunt er voor kiezen om toiletten voor gasten en personeel apart te hebben, maar deze mogen ook worden gecombineerd.

Vragen?

Wil je meer weten? Neem dan contact op met de adviseurs van KHN Advies via 0348 48 94 89 of per mail: khnadvies@khn.nl.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens