Op 1 juli 2021 ging de nieuwe Alcoholwet in. Dit is een van de belangrijkste wetten voor de horeca, vooral voor de sector ‘drinken’. Heb jij alles op orde? We hebben de belangrijkste Q&A’s rondom deze wet voor je verzameld.

Vanaf welke leeftijd mogen jongeren alcohol schenken?

Vanaf 16-jarige leeftijd morgen jongeren alle soorten drank schenken aan gasten. Jongeren onder de 16 jaar mogen niet werken in de ruimte waar alcohol wordt geschonken. Er is een uitzondering voor 14- en 15-jarigen die in het kader van hun opleiding een (snuffel)stage lopen. Zij mogen in dat geval wél werken in de ruimte waar alcohol wordt geschonken en zelf ook alcohol serveren.

Mag ik alcoholvrij bier schenken aan jongeren onder de 18?

Dat is afhankelijk van het percentage alcohol dat in het bier zit. Als het alcoholpercentage 0,5 volumeprocent of lager is, dan wordt de drank gezien als alcoholvrij. Je mag dit dan dus ook schenken aan jongeren onder de 18. Sommige alcoholarme bieren bevatten meer dan 0,5 volumeprocent alcohol. Kijk daarom bij twijfel op de verpakking.

Wie kan er een boete krijgen bij alcoholverstrekking aan minderjarigen?

Wanneer een minderjarige alcohol in zijn bezit krijgt in een horecabedrijf kunnen er drie partijen een boete krijgen. Ten eerste kun je als ondernemer een boete krijgen als je alcohol verkoopt zonder eerst te controleren of iemand de juiste leeftijd heeft. Deze boete bedraagt de eerste keer 1360 euro als je een bedrijf hebt met minder dan 50 werknemers. Bij herhaling binnen twaalf maanden worden de boetes hoger. Ten tweede kan de jongere zelf een boete krijgen als hij alcohol bestelt. Ten derde kan de wederverstrekker een boete krijgen. Dit is de persoon die wel de juiste leeftijd heeft om alcohol te kopen, maar het vervolgens doorgeeft aan een minderjarige.

Alcohol schenken

Moet ik een verklaring sociale hygiëne hebben?

De Alcoholwet schrijft voor dat alle leidinggevenden in een horecabedrijf dat alcohol verkoopt moeten beschikken over een Verklaring kennis en inzicht in Sociale Hygiëne. Dit zijn alle personen voor wiens rekening en risico het horecabedrijf wordt uitgeoefend (de eigenaren), de personen die de algemene leiding hebben en de personen die direct leidinggeven (werknemers die op dat moment verantwoordelijk zijn, dit kan ook een barmedewerker zijn die alleen aanwezig is tijdens openingstijden). De Alcoholwet kent één uitzondering: er is géén verklaring sociale hygiëne vereist als de leidinggevende geen bemoeienis met de bedrijfsvoering of de exploitatie van het bedrijf heeft. In de praktijk komt dit niet vaak voor.

Wat moet ik doen als ik alcohol wil laten afleveren door derden?

Met de komst van de nieuwe Alcoholwet is het verplicht dat de verkoper een geborgde werkwijze opstelt om er zo voor te zorgen dat de alcohol enkel wordt geleverd op het adres van de geadresseerde en dat de leeftijd (18+) van deze persoon wordt vastgesteld. Wanneer je de bezorging van alcohol uit handen wil geven aan derden dan blijf je als verkoper verantwoordelijk voor de naleving van de geborgde werkwijze.

Wie handhaaft de Alcoholwet?

Sinds 2013 zijn de burgemeesters van de gemeenten verantwoordelijk voor de handhaving van de leeftijdsgrens in de Alcoholwet. Dit betekent onder andere dat de burgemeester zogenaamde Buitengewone Opsporingsambtenaren (boa’s) moet aanstellen. Gemeenten zijn verplicht om een preventie- en handhavingsplan alcohol te maken. In dat plan moet onder andere staan wat gemeenten gaan doen om alcoholgebruik door jongeren onder de 18 te voorkomen, maar bijvoorbeeld ook het handhavingsbeleid en welke handhavingsacties worden ondernomen.

Lees alle Q&A’s rondom de Alcoholwet

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens