Strand Nederland en KHN hebben een overeenkomst ondertekend om intensiever samen te werken. Doel is om gezamenlijk de belangen te behartigen van de horecaondernemers langs de Nederlandse kust. Het gaat daarbij zowel om beleidsmatige onderwerpen die voor de ondernemers van belang zijn, als om het stimuleren van het toerisme langs de kust.

Michel Kloeg, lid van het landelijk bestuur van KHN: “Strand Nederland en KHN werkten al langer samen. Maar met deze ondertekening hebben we onze samenwerking bekrachtigd. Een goede zaak, vind ik, want we werken allebei aan een sterke en toekomstbestendige horeca langs de Nederlandse kust. En op deze manier geven we de horeca samen nog meer power.”

Samen werken aan sterke horeca langs de kunst

In de samenwerkingsovereenkomst zijn afspraken gemaakt over de inhoud van de samenwerking. KHN behartigt de inhoudelijke belangen van haar leden: zowel lokaal als regionaal en landelijk. Eén van de onderwerpen is het Kustpact, waar op dit moment gesprekken over plaatsvinden. Om deze belangenbehartiging goed te doen, is in vier regio’s (Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland en de Waddeneilanden) een regionaal overleg ingericht. Dit regionale overleg wordt ondersteund door een regiomanager van KHN die nauw samenwerkt met de afdeling Belangenbehartiging van KHN in Woerden.

Promotie van de horeca langs de kust

Strand Nederland neemt de promotie van de horeca langs de kust en op het strand voor haar rekening. Hiervoor organiseren zij onder meer de Landelijke Stranddagen, de Landelijke Strandbeurs en de verkiezingen van het Beste Strandpaviljoen en het Schoonste Strand van Nederland.

Leden betrekken

Strand Nederland en KHN gaan er samen voor zorgen dat de leden (de horecaondernemers aan de kust) zoveel mogelijk worden geïnformeerd en betrokken bij planvorming en uitvoering.