Drank- en Horecawet vergunning

Als je bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse schenkt dan heb je een Drank- en Horecawetvergunning nodig.

DHW-vergunning

Als je alcoholhoudende dranken schenkt, moet je als ondernemer in het bezit zijn van een DHW-vergunning. Dit is een vergunning op basis van de Drank- en Horecawet die je bij de gemeente moet aanvragen. De DHW-vergunning is persoonsgebonden; je kunt hem dus niet overnemen van de vorige eigenaar. Gedurende de openingstijden van je bedrijf moet er altijd iemand aanwezig zijn die is bijgeschreven op het aanhangsel dat bij de DHW-vergunning hoort. En om op dat aanhangsel te kunnen staan moet diegene in het bezit zijn van een  SVH-verklaring Sociale Hygiëne. Deze eis geldt ook voor alle eigenaren van het bedrijf. Er is maar een kleine uitzondering en die geldt voor die eigenaren die helemaal nooit op de werkvloer komen.
Verder geldt voor de leidinggevenden dat ze:

 • minimaal 21 jaar oud zijn
 • niet van slecht levensgedrag zijn
 • niet onder curatele staan
 • voldoen aan de eisen van het Besluit eisen zedelijk gedrag.

Bewijsstuk Sociale Hygiëne

Voor de DHW-vergunning zijn de eisen van handelskennis en vakbekwaamheid per 1 januari 1996 komen te vervallen. Daarvoor in de plaats is gekomen de vereiste dat in beginsel alle ondernemers (vennoten e.d.), alle bedrijfsleiders en alle beheerders moeten voldoen aan eisen ten aanzien van kennis en inzicht met betrekking tot sociale hygiëne. Hieraan voldoe je wanneer je over een bewijsstuk Sociale Hygiëne beschikt. Iedereen die beschikt over een bewijsstuk, zoals genoemd onder punt 1 of punt 2, wordt door de LEC-SVH bijgeschreven in het Register Sociale Hygiëne en de Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne. Alle leidinggevenden moeten vermeld worden op de DHW-vergunning.

Als bewijsstuk dat u voldoet aan de eisen van sociale hygiëne gelden

 1. De Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne, uitgegeven door de LEC-SVH. U kunt deze verklaring behalen met het SVH Examen Sociale Hygiëne. Als u slaagt, ontvangt u het SVH Diploma Sociale Hygiëne en wordt u door de Landelijke Examencommissie (LEC-SVH) bijgeschreven in het Register Sociale Hygiëne.
  Om het SVH Diploma Sociale Hygiëne te behalen, adviseert SVH om een branche-erkende opleiding te volgen.
   
 2. Op basis van een (ander) eerder behaald diploma kunt u een bijschrijving voor het Register Sociale Hygiëne aanvragen. Bijschrijving in het Register is noodzakelijk omdat werkgevers en overheidsinstanties zo kunnen controleren of u beschikt over voldoende kennis van en inzicht in Sociale Hygiëne. Als het eerder behaalde diploma recht geeft op een bijschrijving, dan wordt u uiterlijk vier weken nadat u de bijschrijving heeft aangevraagd, bijgeschreven in het Register. U ontvangt dan ook de Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne. Voor het aanvragen van een bijschrijving brengt de LEC-SVH geen kosten in rekening. Op http://www.svh.nl/sociale-hygiene/vrijstelling treft u een voorlopig overzicht van de bewijsstukken die recht kunnen geven op een bijschrijving in het Register Sociale Hygiëne aan. 
  Nadat u bijgeschreven bent in het Register, biedt SVH de mogelijkheid om een SVH Diploma Sociale Hygiëne aan te vragen bij de Landelijke Examencommissie. Hiermee krijgt uw bijschrijving een nog officiëler karakter en kunt u bij werkgevers en instanties – die daar ondanks uw bijschrijving in het Register toch om vragen - onomstotelijk duidelijk maken dat u in bezit bent van het SVH Diploma Sociale Hygiëne. Deze is tegen betaling aan te vragen via www.svh.nl  SVH, te bereiken op telefoonnummer 088 050 15 00, kan u hierover meer informatie geven.

 3. Een verklaring van vakbekwaamheid, als bedoeld in artikel 41, eerste lid van de Drank- en Horecawet, zoals dit artikel luidde op 31 december 1995.

Die eisen, samen met de bestaande leeftijdsgrens (leidinggevenden vanaf 21 jaar) en de zedelijkheidseisen (verklaring van goed gedrag), zijn er op gericht dat de leidinggevenden in de horeca hun speciale verantwoordelijkheid kunnen waarmaken.

Inrichtingseisen bedrijfspand

Daarnaast moet het bedrijfspand voldoen aan een aantal inrichtingseisen, onder andere op het gebied van veiligheid, hoogte (tenminste 2.40m), de inrichting heeft tenminste één horecalokaliteit met een vloeroppervlakte van tenminste 35 m², verlichting, ventilatie en sanitaire voorzieningen (toiletten m/v gescheiden, een voorportaal). Die eisen vind je in het Besluit Eisen Inrichtingen DHW van 11 oktober 2000.

Overgangsregeling met betrekking tot de DHW-vergunning

 • Voor alle bedrijven die reeds op 1 januari 1996 bestonden en die op dat moment in het bezit waren van een geldige DHW-vergunning, geldt dat deze vergunning na 1 januari 1996 van kracht blijft als (nieuwe) DHW-vergunning.
 • De eisen van sociale hygiëne gelden niet ten aanzien van personen die op 1 januari 1996 als bedrijfsleider of beheerder op een geldige DHW-vergunning vermeld staan.

 

Terug
Wat vindt KHN
Tools
Ledenvoordelen