Drank- en Horecawet vergunning

Indien u bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse schenkt (natte horeca), heeft u een Drank- en Horecawetvergunning nodig.

DHW-vergunning

Als u alcoholhoudende dranken schenkt, moet u als ondernemer in het bezit zijn van de DHW-vergunning. Dit is een vergunning op basis van de Drank- en Horecawet die u bij de gemeente moet aanvragen. De DHW-vergunning is persoonsgebonden; u kunt hem dus niet overnemen van de vorige eigenaar.

Bewijsstuk Sociale Hygiëne

Voor de DHW-vergunning zijn de eisen van handelskennis en vakbekwaamheid per 1 januari 1996 komen te vervallen. Daarvoor in de plaats is gekomen het vereiste dat in beginsel alle ondernemers (vennoten e.d.), alle bedrijfsleiders en alle beheerders moeten voldoen aan eisen ten aanzien van kennis en inzicht met betrekking tot sociale hygiëne. Hieraan voldoet u wanneer u over een bewijsstuk Sociale Hygiëne beschikt. Alle leidinggevenden moeten vermeld worden op de DHW-vergunning.

Die eisen, samen met de bestaande leeftijdsgrens (leidinggevenden vanaf 21 jaar) en de zedelijkheidseisen (verklaring van goed gedrag), zijn er op gericht dat de leidinggevenden in de horeca hun speciale verantwoordelijkheid kunnen waarmaken.

Inrichtingseisen bedrijfspand

Daarnaast moet het bedrijfspand voldoen aan een aantal inrichtingseisen, onder andere op het gebied van veiligheid, hoogte (tenminste 2.40m), de inrichting heeft tenminste één horecalokaliteit met een vloeroppervlakte van tenminste 35 m²), verlichting, ventilatie en sanitaire voorzieningen (toiletten m/v gescheiden, een voorportaal). Die eisen vindt u in het Besluit Eisen Inrichtingen DHW van 11 oktober 2000.

Als bewijsstuk dat u voldoet aan de eisen van sociale hygiëne gelden:

  1. Op basis van een eerder behaald diploma kunt u bijgeschreven worden in het Register Sociale Hygiëne. Bijschrijving in het Register is noodzakelijk omdat werkgevers en overheidsinstanties zo kunnen controleren of u beschikt over voldoende kennis van en inzicht in Sociale Hygiëne. Wanneer u geslaagd bent voor het examen Sociale Hygiëne wordt u automatisch bijgeschreven in het Register. U ontvangt dan bij uw resultaatbrief automatisch de SVH Verklaring Sociale Hygiëne. Als u recht heeft op een bijschrijving, dan wordt u uiterlijk drie weken nadat u de bijschrijving heeft aangevraagd, bijgeschreven in het Register. Voor het aanvragen van een bijschrijving brengt SVH geen kosten in rekening. Op www.svh.nl, sociale hygiëne, bijschrijving in het register Sociale Hygiëne treft u een voorlopig overzicht van de bewijsstukken die recht kunnen geven op een bijschrijving in het Register Sociale Hygiëne aan.
    Naast de genoemde bijschrijving is het mogelijk om een SVH Verklaring Sociale Hygiëne aan te vragen bij de Landelijke Examencommissie van SVH. Hiermee krijgt uw bijschrijving een nog officiëler karakter en kunt u bij werkgevers en instanties onomstotelijk duidelijk maken dat u in bezit bent van de SVH Verklaring Sociale Hygiëne. De SVH Verklaring Sociale Hygiëne kost € 50. SVH,  te bereiken op telefoonnummer 088 050 15 00, kan u hierover meer informatie geven.

  2. Een verklaring van vakbekwaamheid, als bedoeld in artikel 41, eerste lid van de Drank- en Horecawet, zoals dit artikel luidde op 31 december 1995.

Overgangsregeling met betrekking tot de DHW-vergunning:

  • Voor alle bedrijven die reeds op 1 januari 1996 bestonden en die op dat moment in het bezit waren van een geldige DHW-vergunning, geldt dat deze vergunning na 1 januari 1996 van kracht blijft als (nieuwe) DHW-vergunning.
  • De eisen van sociale hygiëne gelden niet ten aanzien van personen die op 1 januari 1996 als bedrijfsleider of beheerder op een geldige DHW-vergunning vermeld staan.


Wijziging Vestigingswetgeving

Een vestigingswetvergunning had u voorheen - samen met een DHW-vergunning - nodig als u alcohol schonk of als uw omzet voor meer dan 5 % uit detailhandelsverkoop bestond. Deze eis is voor de Vestigingswetvergunning komen te vervallen per 1 januari 2001. De aangewezen bedrijven die een vestigingswetvergunning moeten hebben, zijn gewijzigd. Horecabedrijven vallen hier niet meer onder. Het diploma Algemene Ondernemers Vaardigheden (AOV) is hierdoor ook komen te vervallen.

Terug