Kantoor

Onze vereniging_KHN

KHN is belangenbehartiger in de breedste zin des woords van alle (horeca)ondernemers in gastvrijheid. Wij ontwikkelen, waar nodig in samenwerking met andere organisaties, een optimaal ondernemingsklimaat voor de horeca en aanverwante bedrijven. Om dit als vereniging goed te kunnen doen, kunnen wij rekenen op de medewerkers van ons kantoor in Woerden.

Bij KHN werken zo’n 100 medewerkers, waarvan er 32 werkzaam zijn als regiomanager. De regiomanagers vormen dé KHN-contactpersoon voor horecaondernemers in de regio: zij houden zich hoofdzakelijk bezig met persoonlijk advies aan KHN-leden en lokale belangenbehartiging. Dit laatste doen zij in nauwe samenwerking met onze afdelingsbestuurders.

Het kantoor in Woerden is verantwoordelijk voor beleidsvorming en –beïnvloeding op (inter)nationaal niveau, advisering van leden, het organiseren van ledenvoordelen (collectieve verzekeringen e.d.) en communicatie en evenementen. KHN is een platte organisatie waar de behoeften van en producten voor leden centraal staan en die een stevige maatschappelijk relevante positie heeft verworven.

Terug
Vereniging KHN
Meer informatie

https://twitter.com/khn 787936653616742400