Financiering & Fiscaliteit

Financiering fiscaliteit Koninklijk Horeca Nederla

Investeringen lopen terug en financiering via banken is lastig. Financiering via overeenkomsten met brouwerijen is mogelijk, maar geeft meerjarige binding aan afnameverplichtingen en installaties.

KHN maakt zich sterk voor fiscale faciliteiten voor ondernemers die de financieringskosten bij investeren en lenen van het benodigde kapitaal beperken. Hierbij hoort ook een gematigd tarief voor de winstbelastingen.

KHN zet in op:

  • Samenwerking met onder andere banken en verzekeraars en afstemming over eisen aan bedrijfsplannen en sectoranalyses.
Terug
Meer informatie & tools