Overtuigen door framing

Juist gekozen woorden kunnen een discussie maken of breken. In deze tijd speelt op politiek en bestuurlijk niveau framing en reframing een belangrijke rol. Leuk of niet: kennis hiervan is onontbeerlijk geworden.

Meer info en aanmelden

Als KHN-bestuurder kun je hier inloggen op Mijn KHN voor aanmelden en meer informatie over de trainingen.