Over de Ledenraad

De Ledenraad van Koninklijke Horeca Nederland is het hoogste besluitvormend orgaan binnen onze horeca vereniging en stelt het beleid op hoofdlijnen vast.

De Ledenraad is het hoogste orgaan binnen de vereniging, en de vertegenwoordiger van alle leden van KHN. Dit houdt in dat dit orgaan ook een goede afspiegeling moet vormen van de diverse horecabedrijfstypes binnen de vereniging. In de Ledenraad werd al geruime tijd gesproken over de eigen rol binnen de vereniging. Een belangrijke vraag daarbij was: hoe kan de Ledenraad een sterkere verankering binnen de vereniging krijgen?

In de nieuwe Ledenraad worden 15 van de 16 leden door de regio’s benoemd. De regio’s zijn verdeeld in drie clusters. Cluster A (Groningen, Drenthe, Friesland en Overijssel), Cluster B (Utrecht, Limburg, Brabant en Gelderland) en Cluster C (Noord-Holland, Zuid-Holland en Amsterdam).

De vier grootste afdelingen binnen KHN benoemen het 16e lid. De regio’s bepalen zelf hoe zij willen werven, maar in principe staat het lidmaatschap van de Ledenraad open voor ALLE leden, dus ook leden die nu niet in een afdelings- of regiobestuur zitten. 12 Ledenraadsleden vertegenwoordigen naast hun eigen regio’s ook een specifiek bedrijfstype (doelgroep). Zij zullen hun best doen om bijvoorbeeld via social media, polls enz. met de bedrijven uit hun doelgroep tot een informatie-uitwisseling te komen zodat ook de belangen van deze bedrijven gehoord worden in de Ledenraad.

  Word nu lid van KHN en profiteer direct!

  Als KHN-lid profiteer je van een sterke lobby, ondersteuning, advies én veel financiële voordelen voor jouw horeca onderneming. Samen staan we sterker.

  Word nu lid van KHN
  KHN Nicolette Bosschieter Ledenraad website 1160x580px5

  Nicolette Bosschieter

  Regio Amsterdam
  Doelgroepspecialisatie G4 (grote steden)
  email: LR-G4@khn.nl

  Wat in mijn ogen altijd op de agenda zou moeten staan in de Ledenraad, is hoe we de horeca weer de leuke branche maken waar je gewoon wílt werken, tijdens maar ook ná je studie. Het is een mooi vak, met ontzettend veel opleidingen, kansen en uitdagingen.

  KHN Ruud Lozeman Ledenraad website 1160x580px4

  Ruud Lozeman

  Regio Drenthe
  Clustervertegenvoordiger cluster A
  email: LR-Vertegenwoordiger-clusterA@khn.nl

  Wat naar mijn idee op de agenda van de Ledenraad moet staan, zijn de zaken die álle KHN-leden aangaan: zaken als ontwikkeling van de branche in zijn algemeen, toekomst, personeel, ontwikkeling en maatschappelijke zaken. En tot slot het imago van de horeca en het maatschappelijke draagvlak van het verenigingsbeleid.

  HN Ton Duivenvoorden Ledenraad website 1160x580px2

  Ton Duivenvoorden

  Regio Drenthe
  Doelgroepspecialisatie Hotels
  email: LR-hotels@khn.nl

  Eigenlijk kennen wij bij de Ledenraad geen taboes qua onderwerpen. Nu in deze tijden met veel problematiek – energie, inkoop en lonen – staan deze onderwerpen hoog op de lijst om te bespreken. Vooral de samenwerking en de connecties in het land, maken het mogelijk om goed met elkaar op lokaal en nationaal niveau samen te werken. Die dynamiek mag niet veranderen binnen de Ledenraad.

  KHN Geerlof Kanis Ledenraad website 1160x580px12

  Geerlof Kanis

  Regio Overijssel
  Voorzitter Ledenraad
  email: LR-voorzitter@khn.nl

  Naast alle wettelijke taken die de Ledenraad als ledenvertegenwoordiging van KHN heeft, moet er in mijn ogen een duidelijke toekomstvisie geformuleerd worden. De vastgestelde visie moet regelmatig worden getoetst en er moet worden bekeken of de ingeslagen weg nog wel de juiste is.

  KHN Kor van der Meulen LR Ledenraad website 1160x580px6

  Kor van der Meulen

  Regio Friesland
  Doelgroepspecialisatie Restaurants
  email: LR-restaurants@khn.nl

  Wat ik belangrijk vind om te bespreken binnen de Ledenraad, is hoe we de communicatie binnen de vereniging kunnen verbeteren door niet méér, maar beter te communiceren.

  Siewert van der Zweep v3

  Siewert van der Zweep

  Regio Groningen
  Doelgroepspecialisatie Cafés
  email: LR-cafés@khn.nl

  De onderwerpen die voor mij belangrijk zijn in de Ledenraad, zijn de vertegenwoordiging van de leden en hoe deze geworteld zijn in onze organisatie. Ik denk dat wij als KHN trendsettend moeten zijn voor de horeca in de breedste zin van het woord. Hierin moeten goed werkgeverschap en gastvrijheid hand in hand gaan, door samen op te trekken en een sterk verbond te smeden.

  KHN Guido Kreutzer Ledenraad website 1160x580px14

  Guido Kreutzer

  Regio Limburg
  Clustervertegenvoordiger cluster B
  email: LR-Vertegenwoordiger-clusterB@khn.nl

  Voor mij is regionale problematiek een van de speerpunten die altijd op de agenda moeten staan. Een groot percentage van de leden is gevestigd binnen dertig kilometer van onze landsgrens en daar spelen andere zaken dan bijvoorbeeld in de Randstad. Ook is het belangrijk dat we ons als Ledenraad bezighouden met de langetermijnvisie van de branche en KHN.

  KHN Pike Uittenbogaard Ledenraad website 1160x580px8

  Pike Uittenbogaard

  Regio Utrecht
  Doelgroepspecialisatie Toerisme en Vrije Tijd
  email: LR-toerismeen vt@khn.nl

  In de basis moet iedere horecaondernemer in mijn ogen lid zijn van KHN. Zijn ze het niet uit fatsoen, dan moeten ze het worden omdat ze het gevoel hebben dat hun belangen goed behartigd worden. Dit laatste is het makkelijkst zichtbaar te maken op lokaal niveau, alleen moet je wel je successen lokaal ook vieren.

  KHN Pim Bijleveld Ledenraad website 1160x580px

  Pim Bijleveld

  Regio Brabant
  Doelgroepspecialisatie Fast and casual
  email: LR-fastcasual@khn.nl

  Voor mij zijn belangrijke issues: loon-, pensioen- en belastingontwikkelingen, energie, milieu en verduurzaming, prijsontwikkelingen, zelfreflectie van de vereniging en effectiever lobbyen. Waarom? Omdat er veel aan de hand is in de wereld – en met name de onze. We moeten kijken hoe we hier minder slecht én liever zo goed mogelijk uit kunnen komen.

  KHN Sander Hendrix Ledenraad website 1160x580px7

  Sander Hendrix

  Regio Gelderland
  Doelgroepspecialisatie Luxe bedrijven
  email: LR-luxebedrijven@khn.nl

  Misschien wel het belangrijkste item voor mij is het imago van onze branche. De afgelopen jaren is deze op vele vlakken verbeterd, maar hier is nog veel werk te doen. Daarnaast is mijn standpunt dat er op scholingsniveau nog een hoop moet gebeuren in onze branche. Service moet weer een beroep worden, net zoals in de landen om ons heen.

  KHN Gijs Schapendonk Ledenraad website 1160x580px11

  Gijs Schapendonk

  Regio Limburg
  Doelgroepspecialisatie Nightlife
  email: LR-nightlife@khn.nl

  Voor mij hoort communicatie als belangrijkste onderwerp op de agenda van de Ledenraad. Mijn eigen ervaring is dat de vereniging op lokaal niveau vaak niet of nauwelijks aansluiting vindt bij het landelijke verhaal. Deze aansluiting moeten we in mijn ogen van bovenuit proberen te creëren.

  KHN Rob Hemmes Ledenraad website 1160x580px10

  Rob Hemmes

  Regio Amsterdam
  Clustervertegenvoordiger cluster C
  email: LR-Vertegenwoordiger-clusterC@khn.nl

  Na een roerige periode tijdens de coronajaren wil ik me nu gaan focussen op de aantrekkelijkheid van onze prachtige branche. Onderwijs is een voor de hand liggend onderwerp, maar ook de concurrentie aangaan met andere branches die de afgelopen jaren veel van onze collega’s hebben weten aan te trekken. Nieuwe innovaties, inclusiviteit en diversiteit zijn onderwerpen die ik ook graag meeneem.

  KHN Hans van der Linde Ledenraad website 1160x580px9

  Hans van der Linde

  Regio Zuid-Holland Noord
  Doelgroepspecialisatie Partycatering
  email: LR-partycatering@khn.nl

  De onderwerpen die wat mij betreft op de agenda van de Ledenraad moeten staan, zijn foodtrends en -ontwikkelingen (diëten, robotisering, verduurzaming, invloed van de overheid en Europese doelstellingen).

  KHN Rob Baltus Ledenraad website 1160x580px13

  Rob Baltus

  Regio Noord-Holland
  Doelgroepspecialisatie Zaalbedrijven/
  evenementen/ banqueting
  email: LR-zaalbedrijven-evenementen-banqueting@khn.nl

  Hoog op de agenda van de Ledenraad staan een eerlijk speelveld en een vitale horecaomgeving. Hierdoor blijft het voor ondernemers mogelijk om ook de komende jaren een financieel gezonde onderneming te exploiteren.

  Dennis Boom

  Dennis Boom

  Regio Zuid-Holland Zuid
  Doelgroepspecialisatie Franchisenemers
  email: LR-franchisenemers@khn.nl

  In mijn specifieke kennisgebied vind ik de verhouding franchisenemer/-gever belangrijk. Het speelveld moet gelijk zijn en we moeten voorkomen dat er een disbalans ontstaat tussen beiden belangen.

  KHN Jasper Roord Ledenraad website 1160x580px3

  Jasper Roord

  Regio Noord-Holland
  Doelgroepspecialisatie Kustrecreatie
  email: LR-kustrecreatie@khn.nl

  Als ledenraadslid vertegenwoordig ik de horecabedrijven in de kustrecreatie. Dit valt mooi samen met mijn functie als voorzitter van de Nederlandse Kust Vereniging, waarmee we opkomen voor de belangen van ongeveer 330 strandpaviljoenouders.