KHN Utrecht blij met toezegging politiek om oneerlijke concurrentie aan te pakken

Op maandag 12 februari 2018 organiseerde KHN Utrecht een politiek debat in het 135 jaar oude café Van Wegen in Utrecht. De lijsttrekkers van PvdA, CDA, VVD, D66, SP en GroenLinks gingen met elkaar, maar vooral ook met de aanwezige horecaondernemers in debat. Dat leidde tot een interessante avond en – nog belangrijker – tot concrete toezegging door de Utrechtse politici.

Oneerlijke concurrentie

Op dit moment ontvangt de organisatie Tivoli Vredenburg miljoenen aan cultuursubsidie. Dat geld wordt niet alleen voor cultuur ingezet, maar ook voor de aanwezige horeca. De Utrechtse politici gaven tijdens het debat aan dat het niet de bedoeling is dat Tivoli subsidie gebruikt om oneerlijk met horecabedrijven te concurreren. VVD-er Dimitri Gilissen deed de toezegging om te onderzoeken hoe de commerciële horeca losgekoppeld kan worden van de stichting Tivoli. Het CDA, D66 en de PvdA gaven aan deze toezegging te steunen. Sander van Waveren (CDA) refereerde aan de motie die het CDA indiende over Social Impact Factory. "Het zou goed zijn als we de de culturele activiteiten en de horeca exploitatie ontvlechten." KHN Utrecht is blij met deze toezegging en denkt graag mee in dit proces. Tevens wil KHN Utrecht dat er wordt gekeken naar de activiteiten en programmering van Tivoli of deze passen binnen de subsidievoorwaarden.

[Tekst gaat verder onder video]

Horecabeleid Utrecht

Het tweede thema dat in het politiek debat aan de orde kwam, was of er nog ruimte is voor uitbreiding van horeca in de binnenstad. GroenLinks gaf aan dat zij niet willen dat de binnenstad ‘op slot gaat’, maar dat zij willen dat er eerst een plan van aanpak komt om overlast in de stad te voorkomen. De aanwezige horecaondernemers gaven daarbij nadrukkelijk aan (en dat werd door de politiek bevestigd) dat overlast niet altijd direct gerelateerd mag en kan worden aan horeca. Uit onderzoek blijkt immer dat het bij overlast met name gaat over zwerfafval en verkeerd.

Legeskosten Utrecht rijzen pan uit

Tijdens het debat kwam naar voren dat de legeskosten in de gemeente Utrecht ver uit de pas lopen in vergelijking met de kosten in de andere G4 gemeenten. De lijsttrekkers hebben maandagavond toegezegd dat legeskosten omlaag kunnen als vergunningaanvragen digitaal mogelijk zijn. Dat is inmiddels gerealiseerd. KHN is blij dat digitaal aanvragen mogelijk is volgt de verdere ontwikkelingen voor verlaging op de voet!

Overzicht van legekosten van vier grote steden Nederland

1e leidinggevende

2e leidinggevende

Kosten 2 leidinggevenden

Rotterdam

93 euro

46 euro

139 euro

Amsterdam

167 euro

18 euro

185 euro

Den Haag

100,70 euro

100,70 euro

202,40 euro

Utrecht

202,80 euro

135,20 euro

338 euro


Oproep KHN Utrecht: zorg voor diversiteit in de stad

Tijdens het debat kwam naar voren dat VVD en D66 ruimte willen geven aan nieuwe horeca, omdat dat past bij een groeiende stad als Utrecht. CDA gaf aan dat er vooral moet worden gekeken naar meer mogelijkheden voor bestaande horeca en niet zozeer dat meer in verruiming moet zitten. KHN Utrecht vindt dat retailpanden die leeg komen, niet automatisch met horeca moet worden gevuld. Ons pleidooi is om goed te kijken waar welke horeca wel/niet past. En om ervoor te zorgen voor diversiteit: een goede combinatie van retail, horeca, wonen en cultuur.

Na afloop werd er nog een gezellige borrel gedronken door politici en horecaondernemers.