Per 1 oktober 2021 zal er een nieuw beleid voor zwaar verkeer binnen de 7,5 t-zone ingevoerd worden. De regels worden aangescherpt om bruggen en kademuren beter te beschermen.

Na uitvoerige gesprekken met de branche, een enquête onder ontheffinghouders en een inspraakperiode heeft de gemeente Amsterdam dit besloten.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige 7,t-zone zijn:

  • De grens voor routetoets verschuift van 45 ton naar 30 ton.
  • De ontheffingsvrije vrachtroutes komen te vervallen. Ook voor die routes is straks een ontheffing nodig. Op de voormalige vrachtroutes worden wel langere voertuigen toegestaan door middel van een route-ontheffing.
  • Door consequent de S100 als grens te kiezen wordt de huidige zone uitgebreid met een gedeelte van de Zeeheldenbuurt.
  • Alleen voertuigen met een ondeelbare lading of een bijzonder voertuig komen in aanmerking voor een routeontheffing.
  • Er wordt gekeken naar werkelijk gewicht in plaats van de toegestane maximum massa.
  • Gedragsregels parkeer- en rijgedrag maakt onderdeel uit van de ontheffingsvoorschriften.

Informeren van ontheffinghouders

Op 20 mei zijn de nieuwe beleidsregels bekend gemaakt via de website van gemeente Amsterdam 'Zone zwaar verkeer'. Middels een mail worden alle ontheffinghouders op de hoogte gebracht wat de gevolgen zijn voor die specifieke ontheffing. Als de huidige ontheffing niet automatisch overgezet kan worden voor de resterende looptijd kan er tot uiterlijk 18 juni 2021 voor de resterende looptijd een nieuwe aanvraag worden ingediend.

In de flyer Aanscherping regels zwaar verkeer binnenstad van Amsterdam wordt het nieuwe beleid schematisch weergegeven.

Vragen?

De beleidsregels, het verkeersbesluit en de nota van beantwoording zijn te lezen op de website van gemeente Amsterdam. Hier kan men zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. Als je iemand persoonlijk zou willen spreken, verwijzen we je naar telefoonnummer 14020 van gemeente Amsterdam. Zij staan klaar om vragen te beantwoorden.

Bron: Gemeente Amsterdam

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens