Heb jij in de periode vanaf 22 september t/m 31 december 2021 kosten gemaakt voor de naleving van de coronacheck die voor vergoeding in aanmerking komen? Vul dan het formulier verder in en dien jouw aanvraag met bewijsstukken tijdig in.

De gemeente Roerdalen heeft het bestuur van KHN Roerdalen gevraagd onderstaand bericht met jou als KHN lid te delen.

Geachte ondernemer / bestuur,

In verband met de coronamaatregelen hebben diverse ondernemers en organisaties sinds september 2021 te maken met het controleren op het coronatoegangsbewijs (CTB) bij hun activiteiten en werkzaamheden. Het college van Burgemeester en Wethouders van Roerdalen ziet dat ondernemers en verenigingen hiervoor weer extra inspanningen hebben moeten leveren. Een inspanning die we in deze moeilijke tijd zeer waarderen. Daarom willen we ondernemers en verenigingen een steuntje in de rug geven.

U kunt in aanmerking komen voor een eenmalige vergoeding van max. € 500.

Een tegemoetkoming in extra gemaakte kosten

Iedere gemeente heeft vanuit het ministerie een bijdrage ontvangen die kan worden ingezet voor het ondersteunen van de controle op coronatoegangsbewijzen (CTB) en identiteitsdocumenten. De gemeente Roerdalen wil een vergoeding beschikbaar stellen voor activiteiten of werkzaamheden die een ondernemer of vereniging heeft moeten uitvoeren om de uitvoering van deze wettelijke plicht te vergemakkelijken. Heeft u in de periode van 22 september tot en met 31 december 2021 extra kosten gemaakt die voor vergoeding in aanmerking komen? Maak dan gebruik van de mogelijkheid een aanvraag in te dienen om in aanmerking te komen voor deze eenmalige vergoeding.

Aanvraag indienen

  • alléén kosten gemaakt in de periode van 22 september tot en met 31 december 2021 komen in aanmerking voor een vergoeding;
  • een aanvraag wordt ingediend door middel van het bijgevoegd aanvraagformulier.
  • Aanvragen kunnen ook gedaan worden ter tegemoetkoming in de vrijwilligersvergoeding tot zover de activiteiten betrekking hebben op controle op coronatoegangsbewijzen.

De vrijwilligersvergoeding bedraagt maximaal € 5,- per uur. Onderbouwing met een planningsoverzicht is noodzakelijk.

  • Bij dit formulier moeten verantwoordingsstukken (zoals o.a. facturen – planningsoverzicht - e.d.) worden bijgevoegd.

Dit om de opgegeven kosten te onderbouwen naar het ministerie.

  • Het toekennen van vergoedingen vindt plaats in volgorde van ontvangst van aanvragen.
  • Zonder bijlage kan een aanvraag niet in behandeling genomen worden.

Wanneer het beschikbare budget wordt overschreden stopt de behandeling van aanvragen. Na behandeling en akkoord maken wij de eenmalige bijdrage van max. € 500,−euro zo spoedig mogelijk aan u over.

U kunt het aanvraagformulier via e-mail terugsturen naar corona@roerdalen.nl t.a.v. de heer G. Pietermans. De aanvraag moet vóór 1 januari 2022 in ons bezit zijn.

Aanvragen na 31 december 2021 kunnen niet meer in behandeling genomen worden.

Tot slot

We realiseren ons dat dit geen gemakkelijke tijden zijn. Loopt u toch ergens tegenaan of wilt u een vraag stellen over de geldende regels dan kunt u deze stellen via een e-mailbericht aan corona@roerdalen.nl.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
namens Team Openbare Orde & Veiligheid

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens