Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 maart 2022, op grond van artikel 4:2, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Schiedam 2013 de volgende collectieve festiviteiten – met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 - aangewezen voor het kalenderjaar 2022.

Op de daarbij aangegeven dagen en/of dagdelen gelden de geluidsvoorschriften 2.17, 2.19 en 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer niet.

Van toepassing voor geheel Schiedam:

 1. Koningsdag woensdag 27 april 2022
 2. IDDF/Around Town
  vrijdag 27 mei 2022 en zaterdag 28 mei 2022
  vrijdag 3 juni 2022 en zaterdag 4 juni 2022
 3. Suikerzoet Filmfestival zaterdag 19 november 2022
 4. Kaarsjesavond donderdag 8 december 2022
 5. Kerst zaterdag 24 december 2022
 6. Oudejaarsdag zaterdag 31 december 2022

Van toepassing voor alleen het Centrum en Stationsgebied:

 1. Brandersfeesten
  vrijdag 23 september 2022, zaterdag 24 september 2022 en zondag 25 september 2022

In (horeca)inrichtingen mag op bovengenoemde data meer (muziek)geluid worden geproduceerd dan onder normale omstandigheden wettelijk is toegestaan, in verband met het vieren van festiviteiten en activiteiten met een algemeen belang.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande na de dag van bekendmaking van dit besluit schriftelijk bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en ten minste bevatten:

 • de naam en het adres van de indiener;
 • de dagtekening;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
 • de gronden van het bezwaar.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam, postbus 1501, 3100 EA te Schiedam.

Dit besluit treedt direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er bezwaar ingediend. Indien een belanghebbende van mening is dat, zolang nog niet op het bezwaar is beslist, het besluit buiten werking moet worden gesteld (geschorst) kan hij of zij een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, postbus 50950, 3007 BL te Rotterdam.

Een voorlopige voorziening kan alleen gevraagd worden als er ook bezwaar is gemaakt en er sprake is van een spoedeisend belang. Aan het vragen van een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden (griffierechten).

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens