KHN Zaanstreek maakt zich hard voor de horeca door actief te lobbyen bij de gemeente, het organiseren van vergaderingen en bijeenkomsten met de lokale overheid en/of inspirerende bijeenkomsten voor de leden van de afdeling.

Zo hebben we de afgelopen periode de volgende activiteiten georganiseerd en/of resultaten kunnen bereiken:

  • Verruimen terrasregels: door onze inzet is het mogelijk geworden om de verruiming van de terrassen te creëren en een precariovrije periode in te stellen.
  • Hoteloverleg voortgezet waar voor de hotels belangrijke punten aan bod komen, zoals het opstellen van de verblijfsaccommodatievisie en de inzet op het bedrag voor de toeristenbelasting. Zie ook onderstaand.
  • Meepraten verblijfsaccommodatievisie vanuit het hoteloverleg KHN Zaanstreek: we zijn betrokken bij de ontwikkeling van de verblijfsaccommodatievisie. Dit heeft er onder andere toe geleid dat er voorlopig geen nieuwe hotels bij komen wanneer dit niet in het bestemmingsplan past.
  • Toeristenbelasting: we oefenen invloed uit op de hoogte van de heffing van de toeristenbelasting.
  • Meepraten horecavisie: we willen nauw betrokken blijven bij de ontwikkelingen. Voor nu willen we een stop op de ontwikkeling van nieuwe horeca. Eerst moet de huidige horeca in een goed ondernemersklimaat kunnen werken met voldoende klandizie.
  • Mogelijkheden coronamaatregelen: we worden gevraagd op verschillende vlakken mee te denken hoe we de lasten voor de horecaondernemers kunnen verlichten. Daarnaast geven we op eigen initiatief suggesties en dragen ideeën aan.
  • Samenwerking handhaving: veel overleg gehad met burgemeester Hamming en handhaving of het uit te voeren beleid voor handhaven op onder ander corona.
  • We hebben de ondernemers uit Landsmeer betrokken bij de afdeling.


Plannen 2022

  • We blijven ons inzetten voor bovenstaande punten. Daarnaast hebben we al deze punten ingebracht bij de politieke partijen om mee te nemen in het programma richting de gemeenteraadsverkiezingen.
  • Het afgelopen jaar hebben we niets kunnen organiseren. Voor komend jaar willen we dat wel doen met onder andere voor 16 mei 2022 een inspiratietour naar Deventer samen met afdeling Purmerend – Beemster.

Zoals je begrijpt, brengen al deze inspanningen kosten met zich mee. Naast de landelijke afdelingsbijdrage die de afdeling van KHN ontvangt, vraagt KHN Zaanstreek van de leden een kleine bijdrage zodat we ons kunnen blijven inzetten voor jullie. De hoogte en vaststelling van deze bijdrage wordt jaarlijks tijdens de ALV bepaald.

De extra bijdrage wordt o.a. gebruikt voor de inzet van het secretariaat en het organiseren van de bijeenkomsten, inspiratietour, trainingen en netwerkmomenten.

We hebben begrip voor het feit dat betalingen in deze tijd niet vanzelfsprekend zijn, maar hopen ook op jouw steun om onze activiteiten te kunnen blijven uitvoeren. Is het echt niet mogelijk om deze bijdrage nu te betalen, wil je uitstel van betaling of een betalingsregeling? Stuur dan een e-mail naar afdelingen@khn.nl.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens