Het college van Zandvoort steunt de motie over de corona-aanpak die 13 januari in de ALV van VNG is besproken. In deze motie wordt gevraagd om meer evenwicht te brengen in de aandacht voor de zorg en de sociale, maatschappelijke en economische effecten.

Steun motie voor meer evenwicht in corona-aanpak

Meerdere Nederlandse gemeenten stuurden deze week een brandbrief naar het kabinet met een oproep om de sluiting van niet-essentiële winkels en horeca op te heffen. Zandvoort heeft, samen met andere gemeenten in de veiligheidsregio Kennemerland, nagedacht of het ook een brief zou sturen. Er is besloten dat niet te doen, maar, zo geeft burgemeester Moolenburgh aan in een brief gericht aan de gemeenteraad, de burgemeesters beseffen dat het voor ondernemers van niet-essentiële winkels en horeca zwaar is om opnieuw in een lockdown te zitten. Er is dan ook veel begrip voor de oproep van ondernemers om de maatregelen zo snel mogelijk weer op te heffen. Dit geldt natuurlijk ook voor de vele andere sectoren die worden geraakt door de maatregelen. Klik hier voor persbericht en de raadsinformatiebrief is bijgevoegd.

Verlengen financiële coronamaatregelen voor ondernemers

De gemeente heeft in het corona herstelplan een aantal lokale maatregelen vastgesteld om ondernemers te ondersteunen, waaronder de kwijtschelding van de precario, de kwijtschelding van de reclamebelasting en huurkorting voor (jaarrond)strandpaviljoens. Deze maatregelen waren van toepassing op 2020 en 2021. Om de lokale ondernemers ook in 2022 te blijven ondersteunen, is een raadsvoorstel voorbereid om de financiële coronamaatregelen voor ondernemers in 2022 te verlengen. Het college stelt het voorstel waarschijnlijk dinsdag 18 januari vast, zodat het voorstel in februari 2022 in de gemeenteraad kan worden besproken.

Heb jij een goed idee?

Natuurlijk zijn goede ideeën om de coronacrisis te lijf te gaan nog steeds van harte welkom. Heb je een goed idee? Maar kun je voor de uitvoering een financiële steun in de rug gebruiken? Neem contact op met Arne Langendoen (alangendoen@haarlem.nl) om te kijken of jouw idee bijvoorbeeld in aanmerking komt voor de coronasubsidie. De coronasubsidie is bedoeld voor (kleinschalige) activiteiten of samenwerkingen die bijdragen aan het herstel van de lokale economie en/of het ondernemersklimaat structureel versterken. Denk bijvoorbeeld ook aan activiteiten die de sociale samenhang, veiligheid of leefbaarheid in een gebied verbeteren.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens