Tot en met 13 oktober lag er een concept stedelijk beleidskader horeca en terrassen ter inzage bij de gemeente Amsterdam.

Iedereen kon hierop een zienswijze geven. Meer dan 200 reacties zijn gegeven door zowel bewoners, ondernemers als ook vertegenwoordigers van deze twee. De stadsdelen hebben ook een reactie kunnen sturen. KHN heeft in mei al een zienswijze ingediend en recent een aanvulling op basis van alle input van onze achterban en de informatieavonden in de verschillende stadsdelen. We zijn bij alle informatieavonden aanwezig geweest.

Zie hier het artikel dat we hierover eerder hebben gepubliceerd met onze zienswijze. Ook nu blijven we met de betrokken ambtenaren in gesprek om het concept bij te kunnen schaven.

Hierbij willen we ook de reactie / advies van het stadsdeel Centrum delen. Zie de bijlage onderaan dit bericht.
KHN is met het stadsdeel centrum in gesprek hierover en ook met de andere stadsdelen zijn onze zorgen en suggesties gedeeld.

Planning stedelijk beleidskader

  • Nota van Beantwoording schrijven: oktober – december 2022 (er zijn > 200 zienswijzen ingediend).
  • November 2022: gebiedstypologieën vrijgegeven voor inspraak, elk gebied of straat wordt in een gebiedstypologie ingedeeld en op basis hiervan wordt bepaald welke zwaartecategorie horeca is toegestaan (vooral gericht op nieuwe ontwikkelingen à zie onderstaand overzicht)
  • Stedelijkkader gemeenteraad voor goedkeuring: maart 2023
  • Voorstel voor inwerkingtreding: Q4 2023 / Q1 2024

Toelichting

De nieuwe horeca zwaartecategorieën moeten worden opgenomen in de basisregels van het Omgevingsplan. De deadline daarvoor is september 2023. Daarom moet het kader in maart 2023 in de Raad worden vastgesteld. Als deze stappen niet op elkaar aansluiten, dan is de consequentie dat alles handmatig omgezet moet worden, ergo: veel meer werk voor het ambtelijk apparaat. Dit is hoogst onwenselijk. Daarom wordt gestuurd op maart 2023 in de gemeenteraad. Het vaststellen van het kader betekent niet dat het kader ook daadwerkelijk in werking treedt. Bij het vaststellen zal ook een datum van inwerkingtreding worden opgenomen. Voorstel op dit moment is Q4 2023 / Q1 2024. NB. Op 1/11 bespreekt de Eerste Kamer de datum van inwerkingtreding Omgevingswet. Een wijziging op dit vlak, kan ook een wijziging voor het gemeentelijke traject ten gevolge hebben. Op dit moment is hierover nog geen duidelijkheid.

Vragen?

Neem dan contact op met onze regiomanagers: Eveline Doornhegge, e.doornhegge@khn.nl / 06 51 49 07 09 of Simone van Laar, s.vanlaar@khn.nl / 06 22 80 68 92.

Bijlage: Definitieve DB Centrum advies horecabeleid 13 oktober 2022

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens