In het kader van de alcoholverstrekking en de actie Nix zonder ID zal men gaan controleren op het verstrekken van alcohol aan jongeren.

Meer specifiek houdt dit in dat de verstrekker actief vraagt naar identificatie indien de koper niet onmiskenbaar 18 jaar of ouder is. Dit gaat voor de gemeente Moerdijk een speerpunt worden in 2024. Indien met niet voldoet aan deze regelgeving zal men gaan handhaven.