Graag nodigen wij u uit voor een bijzondere algemene ledenvergadering van de KHN afdelingen Landerd en Uden op donderdag 4 november aanstaande in Schaijk.

Deze bijeenkomst staat geheel in het teken van de aanstaande fusie tussen de gemeentes Landerd en Uden en daaruit volgende samenwerking van de bestaande twee KHN afdelingen in één nieuwe KHN afdeling Maashorst i.o..

Programma

 • 10.30 uur ontvangst
 • 11.00 uur aanvang algemene ledenvergadering
 • 12.30 uur toost op de samenwerking en een gezamenlijke lunch

Locatie

Restaurant-café De Potter, Pastoor van Winkelstraat 2 in Schaijk

Agenda

 1. Welkom door voorzitter(s)
 2. Vaststellen agenda
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Verlenen van decharge aan de besturen van KHN Landerd en KHN Uden
 5. Bestuursverkiezing KHN Landerd
 6. Bestuursverkiezing KHN Uden
 7. Bestuursverkiezing KHN Maashorst i.o.
  De besturen dragen navolgende personen voor als afvaardiging in het bestuur van KHN Maashorst i.o.*:
  • Namens KHN Landerd: Theo Potjes, Johan Tielemans, Rob Neijts
  • Namens KHN Uden: Alex van den Hoogen, John van Kessel, Tom van de Valk, Remco van Krooswijk

* De besturen van beide KHN afdelingen hebben besloten dat:
# het bestuur van de nieuwe KHN afdeling Maashorst i.o. zal worden gevormd door bestuursleden van de beide bestaande KHN afdelingen.
# het bestuur van de nieuwe KHN afdeling Maashorst i.o. zal bestaan uit 7 personen en naar rato van het aantal leden van de beide afdelingen zal worden ingevuld: Landerd 3 – Uden 4 personen.

Leden kunnen eventuele tegenkandidaten voor een bestuursfunctie in een van de beide KHN afdelingen aandragen bij de secretaris van desbetreffende KHN afdeling tot uiterlijk 5 dagen vóór de vergadering. Dergelijke voordracht dient schriftelijk te geschieden en bekrachtigd te zijn met handtekeningen van tenminste 5 leden uit de betreffende KHN afdeling.

8. Toelichting opzet en werkwijze van het nieuw te vormen bestuur van KHN Maashorst i.o.
9. Vaststellen van de nieuwe KHN afdelingsstatuten
10. Overzicht financiële zaken 2020 / 2021 en begroting 2022
11. Speerpunten 2022
12. Nieuws van de regiomanager

Aanmelden

Als u deze belangrijke ledenvergadering wilt bijwonen dient u zich uiterlijk op 2 november per e-mail aan te melden via uw eigen KHN afdeling via: landerd@khn.nl of uden@khn.nl. Per aangesloten bedrijf bent u welkom met maximaal 2 personen.

Graag in uw aanmelding aangeven of u met 1 of 2 personen komt en of u gebruik wilt maken van de lunch.

Hebt u nog punten van aandacht of suggesties die u tijdens deze bijeenkomst graag besproken ziet, dan kunt u deze via bovengenoemde e-mailadressen aandragen waarna deze zo mogelijk aan de agenda toegevoegd zullen worden.

Graag tot ziens op 4 november 2021.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens