Graag nodigen wij je uit voor het bijwonen van een ledenbijeenkomst die gehouden zal worden op dinsdag 24 oktober bij Pinxos.

Wanneer: Dinsdag 24 oktober 2023
Tijd:
14.00 uur. Neutbonleden worden gevraagd een half uur eerder te komen, om 13.30 uur. Dan zal de prijsbepaling plaatsvinden
Waar: Pinxos, Raadhuisstraat 62b in Roosendaal

De agenda

 • Opening/mededelingen
 • Inkomende en uitgaande post
 • Notulen vorige ALV (op te vragen via deze link)
 • Mutaties leden
 • Plastic Bekers
 • Kermis (twee weekenden)
 • Gemeentelijke aangelegenheden
 • Mededelingen regiomanager (oa. over sociale hygiëne)
 • Rondvraag
 • Sluiting

Opmerkingen

 • Vragen graag van tevoren mailen naar rianne@siebenrecreatie.nl
 • Vergadering is alleen toegankelijk voor leden
 • Als er specifieke vragen zijn voor de gemeente, kan het bestuur René van Gastel vragen aanwezig te zijn. Deze vragen kunnen uiterlijk voor 19 oktober gemaild worden naar rianne@siebenrecreatie.nl