Amsterdam viert Koningsdag op donderdag 27 april en Koningsnacht op woensdagavond 26 april 2023. Wat mag je op je terras doen en wat zijn de openingstijden? Hier vind je de regels voor evenementen.

Koningsnacht: woensdag 26 april 2023

Alleen kleine evenementen met levende muziek en dj
Tijdens Koningsnacht is zowel levende muziek als een dj-optreden toegestaan. Levende muziek is muziek gemaakt door personen met muziekinstrumenten. Of een zanger die met muziek meezingt.

Cafés met een geldige drank- en exploitatievergunning kunnen op 26 april 2023 een vergunning krijgen voor een kleinschalig evenement (een buitenpodium met muziek van 19.00 uur 's avonds tot 1.00 uur 's nachts). Je mag een podium vanaf 12.00 uur 's middags opbouwen, tenzij in jouw vergunning een ander tijdstip staat.

Gebruik van buitentaps
Je krijgt alleen een tapontheffing voor een klein evenement. Op de vooravond is de stad ingedeeld in 3 zones:

 • Zone 1

In 8 aangewezen gebieden gelden specifieke regels voor het aantal buitentaps per buitenpodium en moet de organisator bij gebruik van meer dan 1 buitentap extra veiligheidsmaatregelen treffen.

Tabel met toegestane buitentaps per aangewezen gebied

8 aan­ge­we­zen ge­bie­den

Maximum buitentaps

1. Amstelveld

2

2. Leidseplein

3

3. Nieuwmarkt

3

4. Reguliersdwarsstraat (tussen Koningsplein en Vijzelstraat)

4

5. Rembrandtplein

4

6. Spui

2

7. Westerstraat / Tweede Boomdwarsstraat

2

8. Marie Heinekenplein

2

 • Zone 2 - gebieden binnen de S100

1 buitentap per buitenpodium.

 • Zone 3 - gebieden buiten de S100

Het aantal buitentaps moet passen bij de grootte van het evenement. Tijdens Koningsnacht zijn alleen kleine evenementen toegestaan.

Koningsdag: donderdag 27 april 2023

Grote en kleine evenementen

 • Als je op Koningsdag een evenement wilt organiseren, heb je een vergunning nodig.
 • Evenementen vinden plaats van 11.00 tot 20.00 uur. Vanaf 12.00 uur mag de muziek aan.
 • Evenementen in de binnenstad (binnen S100) en op het Marie Heinekenplein blijven kleinschalig (minder dan 2.000 bezoekers
  op het drukste moment), zijn openbaar en vrij toegankelijk.
 • Buiten de binnenstad mogen grotere, betaalde evenementen ook.

Gebied rondom station Amsterdam Zuid
Voor het totale aantal evenementen bij station Amsterdam Zuid (cluster Zuidas) geldt dat we vergunning verlenen voor een maximum van 70.000 bezoekers. Dit is het maximaal aantal bezoekers dat op een veilige en ordelijke wijze af te voeren is (met het openbaar vervoer) binnen de op die dag geldende dienstregeling. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat de eindtijden van de grote evenementen niet overal hetzelfde zijn.

Kaartverkoop
Je mag alleen kaarten voor evenementen verkopen in de voorverkoop. Kaartverkoop aan de deur mag niet. De kaartverkoop mag starten voordat de vergunning is verkregen.

Ontheffing voor een buitentap
Horecaondernemers mogen op Koningsdag een tapontheffing aanvragen. Van 11.00 tot 20.00 uur mogen er buiten, vlak bij de zaak, zwak alcoholische dranken geschonken worden. Dit mag met maximaal 2 kranen. Dat kan zijn 1 tap met 2 kranen of 2 taps met elk 1 kraan.

Regels en termijnen
Voor de verlening van evenementenvergunningen gelden de APV, het Draaiboek Evenementen, de Handreiking Veiligheid, locatieprofielen, Geluidbeleid voor evenementen in Amsterdam en het Amsterdams beleidskader dance events.

Voor het verlenen van tapontheffingen geldt de APV en artikel 35 ontheffing van de Drank- en Horecawet.

Aanvraagtermijn vergunningen en ontheffingen
De aanvraagperiode voor het aanvragen van evenementenvergunningen en ontheffingen voor Koningsnacht en Koningsdag liep van 1 oktober tot en met donderdag 15 december 2022. Grote evenementen met meer dan 2.000 bezoekers moesten voor 1 december 2022 worden aangevraagd. Voor dit jaar is het dus niet meer mogelijk om aan te vragen.

Openingstijden horeca
Tijdens Koningsnacht gelden de openingstijden voor weekeinden.
Voor de 24- uurs-horeca gelden de sluitingstijden voor nachtzaken.
In de nacht van 27 op 28 april gelden de gewone openingstijden voor de horeca.

Beoordeling aanvraag evenement of tapontheffing
Bij de aanvraag van een evenementenvergunning kijken we of het evenement past bij hoe we Koningsdag in Amsterdam willen vieren. Ook kan geëist woren dat je extra maatregelen neemt, bijvoorbeeld minder bezoekers of een andere locatie.

Aanvragen kunnen worden geweigerd als:

 • Er al te veel evenementen in het gebied zijn.
 • De locatie op Koningsdag al bezet is.
 • De locatie niet geschikt is.
 • De locatie onderdeel is van de route voor nood- en hulpdiensten.
 • Er bouwwerkzaamheden op de locatie zijn.
 • De locatie niet geschikt is vanwege crowd management en/of mobiliteit.

Vanwege de drukte op het water is de kans dat je een vergunning krijgt voor een evenement op het water heel klein.

Geluidsnormen
Voor de evenementen in het kader van Koningsdag 2023 gelden de geluidsnormen zoals vastgesteld in het
'Geluidbeleid voor evenementen in Amsterdam'.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens