Nagenoeg is in de hele stad sinds 8 december 2023 een maximumsnelheid van 30 km van kracht geworden. Ook op wegen waar je dat niet verwacht. Er zijn veel wegen waar deze snelheid geldt en weinig tot geen obstakels zijn en het dus een uitdaging is maximaal 30 kilometer te rijden.

De verwachting is dat deze maatregel tot extra vertragingen en dus reistijd zal leiden. Vooral in de spits en gedurende de venstertijden voor bevoorrading.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van gemeente Amsterdam 30 km/u in de stad.

De verwachting is dat na een coulance periode er actief op gecontroleerd gaat worden. Ook bij ernstige ongevallen wordt er gecontroleerd met welke snelheid er is gereden. Oplettendheid is aan te raden.