Zoals je wellicht weet is KHN enkele jaren geleden een Besloten Vennootschap gestart: KHN Rekenwerk B.V. Het doel van deze onderneming was het uitvoeren van administratiewerkzaamheden voor horecaondernemers; KHN-leden én niet leden. Uit recente inzichten is echter gebleken dat de financiële situatie en de verwachtte levensvatbaarheid van de vennootschap niet gezond genoeg is voor een voortzetting van de werkzaamheden.

Zoals in elke onderneming worden continu afwegingen gemaakt over de voortgang. Waarbij we hebben gekeken naar benodigde investeringen, winstgevendheid, strategie, et cetera. Die recente inzichten heeft KHN Rekenwerk doen besluiten de activiteiten te staken en op 15 mei 2023 faillissement aan te vragen bij de rechtbank.

Voor het welzijn van de klanten en medewerkers van KHN Rekenwerk is alles gedaan voor een zo soepel mogelijke overgang. Het betreurt de directie en het bestuur dat dit de uitkomst is, maar voor de bestwil van zowel de BV als onze vereniging was dit de enige juiste keuze.