Al geruime tijd is er gewerkt aan een nieuw stedelijk beleidskader voor de horeca en terrassen. KHN organiseert op 20 april 15.00 uur een webinar met uitleg over wat dit voor jouw bedrijf betekent.

Elk stadsdeel heeft op dit moment eigen beleid voor horeca en terrassen. Daardoor gelden in gelijke gevallen niet altijd dezelfde regels. Het nieuwe beleidskader voor horeca en terrassen geldt voor de hele stad.
Van 6 maart tot en met 11 mei 2022 kun je een reactie geven over het nieuwe beleidskader.

Zie hier de link naar de pagina van de gemeente om de gehele notitie te downloaden en ook direct een reactie te kunnen geven.

Aanmelden webinar
KHN organiseert op 20 april 15.00 uur een webinar met uitleg over wat dit voor jouw bedrijf betekent.

Om aan te melden klik hier.

Onderstaand een aantal uitgangspunten van het nieuwe beleidskader:

 • Vooraf beoordelen wat de impact is van horeca op de omgeving.
 • De regels voor horeca en terrassen gelden voor de hele stad.
 • Er is ruimte voor nieuwe trends en ontwikkelingen in de horeca.
 • Ondernemers kunnen een betere afweging maken van kansen en knelpunten bij het starten van een nieuwe horecaonderneming of het aanpassen van bestaande horeca.
 • Maatwerk leveren voor bewoners en ondernemers in het gebied.
 • Meer sturing van de gemeente op waar welke horeca zich vestigt.

Waarom een stedelijk beleidskader?
Er is geen stedelijk (ruimtelijk) beleidskader voor horeca en terrassen. Hierdoor ontbreekt het aan eenduidige handvatten om efficiënt, effectief en opgavegericht te werken. Er zijn verschillen tussen de stadsdelen in typeaanduidingen voor horecabedrijven, bestemmingsplancategorieën aanduidingen in de exploitatievergunning en beleid op verschillende onderwerpen. Dit leidt ertoe dat niet in alle gelijke gevallen dezelfde regels worden gehanteerd. Daarnaast bieden huidige bestemmingsplannen niet voldoende basis voor de toetsing van bestaande horecaconcepten. Het aanbod aan horeca is de afgelopen jaren gevarieerder (geworden) dan de horeca categorieën in bestemmingsplannen. Dit maakt het adequaat inspelen op nieuwe horecaformules lastig.

Welke doelen streven we na?
In de stad kunnen kansen en knelpunten van het vestigen van horecaondernemingen (inclusief mengformules met horeca-activiteiten) of het aanpassen van bestaande horecafuncties goed worden afgewogen: welke voorwaarden worden aan de vergunning verbonden?

 • Er kan maatwerk worden geleverd voor wat goed is voor bewoners en ondernemers in het gebied en voor de stad als geheel.
 • Gelijke gevallen worden aan dezelfde criteria getoetst; deze criteria sluiten aan bij de opgaven (kansen en knelpunten) in de gebieden.
 • Het openingstijdenregime is helder en overzichtelijk.
 • Een stedelijk beleidskader horeca en terrassen waarmee op eenduidige wijze wordt gestuurd en uitgevoerd. Uitlegbaar aan gemeente, ondernemers en bewoners.
 • Ruimte bieden aan trends en ontwikkelingen in de horecasector waar de huidige beleidsstukken niet in voorzien. We hopen ook dat dit eindelijk gaat bijdragen aan een efficiënter proces rondom vergunning verlening.

Zeven zwaartecategorieën
De horeca-activiteiten zijn in samenhang met elkaar beschreven in zeven zwaartecategorieën en deze zijn “gewogen” op mate van impact en zeven gebiedstypologieën op basis van functies.

Zwaarte categorieën

 1. Lichte horeca
 2. Reguliere horeca
 3. Middelzware horeca
 4. Middelzware horeca plus
 5. Zware horeca (uitgaan)
 6. Zware horeca (fastfood)
 7. Culturele Horeca

Gebiedstypologieen

 1. Horeca uitgaansgebied
 2. Lokaal horeca gebied
 3. Gemengd gebied
 4. Werkgebied
 5. Woongebied
 6. Winkelstraat/cluster
 7. Groen/recreatie

Op basis van ambitieplannen per gebied kan een stadsdeel samen met betrokkenen gaan bepalen welke type horeca waar nog mogelijk is. Hierbij wordt gekeken: hoe draagt horeca bij aan de ontwikkeling van het gebied, de wijk, de buurt of straat. Daarbij wordt in elk geval beschreven wat de identiteit van het gebied is en ook wordt er gekeken hoe dat aansluit bij de ontwikkelingen die staan gepland. Vervolgens wordt gekeken welke richting gekozen moet worden. Moet de komende jaren de vestiging van horeca gelijk blijven, juist meer horeca toevoegen of juist minder horeca.

Als KHN hebben we ernaar gestreefd dat elke ondernemer zijn mogelijkheden op basis van de huidige vergunning behoudt ook bij verkoop. Dat er kansen zijn voor nieuwe trends en ontwikkelingen. Dat er ruimte blijft voor ondernemerschap en de doorloopruimte voor voetgangers niet een grote belemmering zou worden voor bestaande terrassen. Tevens is er ruimte voor ontheffing sluitingstijden bij goede plannen, passend bij de functie en/of ambities van het gebied.

Volledigheidshalve berichten we dat dit beleidskader niet van toepassing is voor hotels. Mocht je een hotel met een zelfstandige F&B functie hebben dan weer wel.

Kun je de webinar niet bijwonen dan kunnen we je een opname toesturen en voor vragen kun je ook altijd terecht bij de regiomanager: Eveline Doornhegge: e.doornhegge@khn.nl /06 51 49 07 09 of Simone van Laar: s.vanlaar@khn.nl /06 22 80 68 92.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens