Het bestuur van KHN Landerd nodigt jou van harte uit voor het bijwonen van een belangrijke ledenbijeenkomst. We zijn te gast bij onze collega’s van De Notaris in Schaijk. Noteer de datum vast in de agenda!

We willen graag weten hoe het me je gaat! Waar liggen uitdagingen of kansen? Ook willen we de uitdagingen voor het lokale afdelingsbestuur van KHN Landerd graag verduidelijken.

Bestuur KHN Landerd

Om als bestuur goed vertegenwoordigd te zijn in onze afdeling zoeken wij versterking vanuit jullie, bij voorkeur twee of meer collega’s met een frisse kijk en positieve moderne visie.

Het bestuur van KHN Landerd heeft nu twee bestuurders die aan het einde van de bestuurderstermijn of hebben aangegeven te willen stoppen met deze functie vanwege andere e/o privéomstandigheden.

Op maandag 30 januari aanstaande willen wij dan ook de vraag aan jou voorleggen: ‘KHN zijn we samen maar hoe gaan we verder’.

KHN Landerd is altijd een actief bestuur geweest en dat willen we uiteraard ook graag zo houden, de afgelopen jaren heeft het bestuur zeker niet stil gezeten.

Wat doet het bestuur voor de leden en voor onze horeca in het algemeen:

 • Werken samen met de gemeente op verschillende onderwerpen zodat er rekening wordt gehouden met de belangen van de horeca vanuit onze eigen visie en beleid.
 • Volgen de beleidsvorming en de wetgeving binnen in onze gemeente op de voet.
 • Hebben regelmatig contact met ambtenaren, wethouders en burgemeester, hieruit zijn onder andere de positieve grotere terrasruimte en de C.T.B. gelden uit voortgekomen in coronatijd.
 • Spreken in tijdens commissievergaderingen als het over horeca gaat.
 • Onderhouden nauwe contacten met diverse (branche) organisaties in het belang van de horeca, samen staan we sterk!
 • Daarnaast komen we op voor de kernwaarden van KHN, we zijn gastgericht, verbindend, ondernemend en resultaatgericht.

Als bestuur willen we jou tijdens de ledenvergadering voorleggen wat op dit moment betrekking heeft op de toekomst en samenwerking binnen de gemeente Maashorst afdelingen van KHN. Hoe gaan we verder en met wie? Drie opties staan in de onderstaande agenda.

Wanneer : Maandag 30 januari 2023
Tijd : Aanvang vergadering 12.00 uur (inloop 11.30 uur)
Waar : Eetcafé de Notaris, Schutsboomstraat 43 A, 5374 CB Schaijk

Wij sluiten de vergadering rond de klok van 13.00 uur af met een lunch, samen eten is ook de ideale gelegenheid om je collega's beter te leren kennen en ervaringen uit te wisselen.

Agenda

 1. Opening / mededelingen
 2. Notulen vorige vergadering 4 november 2021*
 3. Financiën (verslag cijfers 2022 en begroting 2023)
 4. Bestuurszaken
  Aftredend en niet herkiesbaar, voorzitter Theo Potjes en Rob Neijts

  Toekomst bestuur (drie opties)
  Optie 1. Minimaal twee kandidaten (leden) geven het bestuur met nieuwe elan die samen met Johan Tielemans een bestuur gaan vormen. Er volgt zo spoedig mogelijk een rooster van af- en aantreden, overdracht, KvK wijziging doorvoeren. Nieuw bestuur treedt aan in mei en KHN Landerd blijft actieve afdeling.

  Optie 2. Harmoniseren met een collega afdeling binnen de gemeente Maashorst. Door wie en hoe worden onze belangen van de afdeling Landerd behartigd. Hierover zijn het afgelopen jaar meerdere gesprekken gevoerd maar krijg helaas nog niet de juiste ‘toon of voice’. Bij een 'ja' voor harmonisatie met de huidige afdeling Uden: Is er een besluit tot opheffing rechtspersoonlijkheid afdeling (model afdelingsstatuten art. 18 lid 4). Leden worden samengevoegd tot één actieve afdeling.

  Optie 3. ‘Ontslag’ huidige bestuurders, besluit tot opheffing rechtspersoonlijkheid afdeling (model afdelingsstatuten art. 18 lid 4. De leden van KHN Landerd zijn niet meer verenigd onder de naam van KHN, wat zeker geen gewenste ontwikkeling is. Er volgt een goedkeuring vereffening inclusief bestemmingsvoorstel eventueel batig saldo na opheffen. Benoemen aangever opheffing bij KvK (moet een afdelingsbestuurder zijn, is deze er niet dan stellen we voor dat het een LB-lid wordt in plaats van (dure)notaris.

 5. Informatie vanuit KHN door regiomanager Bart Kennis
 6. Rondvraag en sluiting

*Op Mijn KHN kun je het verslag van de vorige vergadering downloaden. Deze informatie is alleen toegankelijk voor KHN-leden. Als lid kun je inloggen op Mijn KHN met jouw gebruikersnaam en wachtwoord. Inloggegevens vergeten? Op deze pagina kun je een nieuwe inlog aanvragen.

Aanmelden

Wij ontvangen jouw aanmelding graag via landerd@khn.nl. Geef hierbij je naam en het aantal gasten aan. En ook als je een vraag hebt met betrekking tot bovenstaande of jezelf kandidaat wilt stellen voor het bestuur, wij horen het uiteraard graag van jou.

Graag tot dan!

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens