Hierbij nodigen wij onze leden en partners uit voor de algemene ledenvergadering voor KHN Landerd-Maashorst met aansluitend een leuke avond met hapje eten en verrassend entertainment, alle ingrediënten voor een nuttige en gezellige avond!

Naast het verslag, vanuit het afdelingsbestuur en KHN landelijk, horen wij graag hoe het met jullie gaat! Waar liggen uitdagingen of kansen en hoe verder in 2024.

Wanneer: Maandag 6 november 2023
Tijd
: Inloop 19.00 uur, start ALV 19.30 uur
Waar:
Brabantse Hoeve, Zeelandsedijk 29, Volkel

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen/ingekomen stukken
3. Notulen van de voorgaande Algemene Ledenvergadering 30 januari 2023
4. Bestuurszaken
4.1 Benoeming van het bestuur. Na de voorgaande ALV van 30 januari zijn gezamenlijke bestuurders onderstaande zetelverdeling met elkaar overeen gekomen. Leden kiezen het bestuur, graag willen wij onderstaande aan jullie voorleggen.
- Johan Tielemans – in de functie van voorzitter (voorheen penningmeester)
- Rob Neijts – secretaris (blijft in huidige functie)
- Simone Kuijpers – in de functie van penningmeester
- Theo Potjes – aftredend en niet verkiesbaar (Theo zal als adviseur van het dagelijks bestuur van de afdeling betrokken blijven bij de lokale afdeling)
4.2 Financieel verslag en concept begroting
4.3 Voortgang KHN Landerd-Maashorst
4.4 Waar mogen wij ons als bestuur, samen met jullie, komend jaar op inzetten.
5. Nieuws vanuit de regiomanager Wendy Klomp
7. Rondvraag en sluiting

Aanmelden
Aanmelden kan door een e-mail te sturen aan Landerd@khn.nl. Laat uiterlijk 3 november van je horen of je erbij bent met 1 of 2 personen!

Een leuke avond en de ideale gelegenheid om je collega's beter te leren kennen en ervaringen uit te wisselen.
Heb je een vraag, actualiteit of relevant nieuws welke je graag wilt delen? Dit horen wij uiteraard graag, mail dit aan ons secretariaat via landerd@khn.nl, dan kunnen wij er tijdens de vergadering aandacht aan geven.

Wil jij ook op de hoogte zijn van het laatste nieuws en actuele ontwikkelingen, zeker komen!
Wij verwelkomen jullie graag op 6 november.