Terrassen spelen een belangrijke rol in een aantrekkelijke en gastvrije (binnen)stad. Alle horecavestigingen in Eindhoven krijgen, als de ruimte het toelaat, de gelegenheid om een gevelterras te exploiteren.

De gemeente Eindhoven heeft het bestuur van KHN Eindhoven gevraagd onderstaand bericht met jou als KHN lid te delen.

Terrassen & regels

Terrassen zorgen voor interactie, verlengen de verblijfsduur van (winkelend) publiek en bevolkte terrassen betekenen ook ogen op straat. Het exploiteren van andere vormen van terrassen is afhankelijk van ruimte en het gebiedsprofiel. Zowel landelijk als lokaal zien we een aantal ontwikkelingen die leiden tot een toename van het terrasgebruik. Bezoekers en bewoners van centrumgebieden komen steeds vaker ook voor ‘beleving’ naar deze centrumgebieden. Horeca biedt dit. Het aandeel horeca in centrumgebieden en daarmee het aantal terrassen neemt toe. Een plek op het terras wordt steeds vaker verkozen boven een plek in de binnenruimte. Ondernemers zetten vaker in op het aangenaam maken van de terrasruimte door aankleding, andere keuzes in meubilair en overkappingen.

Met geactualiseerde terrasregels stellen we duidelijke kaders waarbinnen terrassen kunnen worden geëxploiteerd, met ruimte en verantwoordelijkheid voor de ondernemers. Het vaststellen van de nadere regels terrassen is een bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders op grond van artikel 2:10 lid 5 van de APV Eindhoven.

Lees hier meer over nadere regels terrassen gemeente Eindhoven Terrassen & regels.