Op verzoek van de gemeente Vijfheerenlanden sturen wij jou onderstaand bericht. De gemeente inventariseert welke extra kosten jij als horecaondernemer maakt om invulling te geven aan de check CTB en daarmee uitvoering van het overheidsbeleid.

Het verzoek om dit voor 14 november kenbaar te maken bij Astrid Rollman.

Brief gemeente Vijfheerenlanden

Een tijdje terug is aan u de maatregel opgelegd dat u uw bezoekers controleert op het Corona Toegangsbewijs (CTB). In de laatste persconferentie is aangegeven dat dit nu ook geldt voor bezoekers op het terras.

Zowel lokaal als landelijk is dit voor horeca ondernemers een extra belasting.

Ondanks deze extra belasting, weten jullie dat dit een wettelijke taak is en dat jullie hier uitvoering aan dienen te geven. Velen van u heeft dit al goed geregeld en het voor elkaar gekregen om te kunnen voldoen aan die maatregel.

Als gemeente hebben wij de mogelijkheid gekregen om subsidie aan te vragen waarmee wij u financieel kunnen ondersteunen bij de naleving van de controle op het CTB.

Deze subsidie kunnen wij aanvragen op basis van het indienen van gemaakte kosten. Het is dus goed om te beseffen dat er eerst kosten gemaakt dienen te worden, voordat deze gedeclareerd kunnen worden.

Om een goede inschatting te kunnen maken van de te verwachtte kosten en om op basis hiervan een verdeelsleutel te kunnen maken, verzoeken wij u om ons uiterlijk 14 november te laten weten of u, mede op basis van een financiële ondersteuning vanuit onze zijde, gebruik wenst te maken van deze subsidie.

Om de bovengenoemde inschatting zo goed mogelijk te kunnen maken, verzoeken wij u om (globaal) antwoord te geven op onderstaande vragen;

  • Op hoeveel dagen tussen nu en 31 december a.s. verwacht u gebruik te willen maken van professionele ondersteuning?
  • Voor hoeveel uur per dag verwacht u gebruik te willen maken van professionele ondersteuning?
  • Van hoeveel (professionele) personen per dag verwacht u gebruik te willen maken?
  • Welke taken verwacht u uit te willen laten voeren door deze personen?

Met deze informatie zullen wij zo spoedig mogelijk een regeling opstellen die wij vervolgens met u zullen delen. Op dit moment gaan wij uit van een regeling op basis van co-financiering. Het e.e.a. zal echter afhankelijk zijn van de wensen en behoeften die u indient op basis van bovenstaand verzoek.

De periode tussen nu en 14 november is kort maar wij streven er naar om u zo spoedig mogelijk te ondersteunen omdat de huidige middelen beschikbaar zijn tot 31 december a.s.

Alvast bedankt voor uw reactie en mocht u naar aanleiding van deze e-mail vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u mij bereiken via onderstaande contactgegevens.

Met vriendelijke groet,

Astrid Rollman- Klop

Vergunningverlener APV/Bijzondere Wetten

ma – di - do
088 - 599 7516
a.rollman@vijfheerenlanden.nl

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens