Deze maand is het Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd, in opdracht van de samenwerkende Achterhoekse gemeenten, gestart met een onderzoek naar de vitaliteit van dagrecreatie en horeca in de Achterhoek.

Jouw inbreng als ondernemer is cruciaal voor een goed beeld van de vitaliteit van de sector. KHN ondersteunt dit onderzoek en zal de uitkomsten samen met jou en de lokale KHN besturen vertalen in haar lobby voor een vitaal horecabeleid in de toekomst. Hieronder meer informatie over het onderzoek waarvoor je benaderd bent. We hopen op jouw medewerking!

Waarom een onderzoek naar dagrecreatie en wat is de meerwaarde?

Eén van de acties uit de Achterhoekse Vrijetijdsagenda is het uitvoeren van een onderzoek naar de vitaliteit van dagrecreatie in de Achterhoek. Dit onderzoek staat los van de ZKA-monitor die tweejaarlijks in opdracht van Stichting Achterhoek Toerisme wordt uitgevoerd en waarvoor je mogelijk dit voorjaar al benaderd bent. In 2019-‘20 is reeds een onderzoek naar de vitaliteit van de verblijfsrecreatie uitgevoerd.

Het onderzoek naar de vitaliteit van dagrecreatie en horeca biedt ondernemers, gemeenten, Stichting Achterhoek Toerisme en brancheorganisaties inzichten in hoe het gesteld is met de vitaliteit van dagrecreatie en horeca. Nu de coronacrisis zo’n grote impact op de sector heeft, is dit actueler dan ooit. Ook geeft het onderzoek inzicht in waar in de Achterhoek nog ontwikkelruimte is voor (nieuwe) dagrecreatieve initiatieven. Gezamenlijk willen we als regio met jou aan de slag om de sector, waar nodig, nog vitaler te krijgen.

Doe je mee aan het onderzoek?

Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd is deze week gestart met het onderzoek. Zij benaderen hiervoor dagrecreatie- en horecaondernemers in de Achterhoek per e-mail met het verzoek een online vragenlijst in te vullen.

Om een goed beeld te krijgen van de vitaliteit en de ontwikkelruimte willen wij je vragen om hieraan deel te nemen, door de vragenlijst in te vullen. De gegevens worden anoniem verwerkt en zijn niet herleidbaar naar jouw bedrijf. Daarnaast brengen de onderzoekers van dit bureau in de komende maanden bezoeken aan een groot aantal bedrijven. Uiteraard neemt het bureau hierover vooraf contact met jou op en maken zij zich bekend bij dit bezoek.

Wanneer verwachten we de resultaten?

Het is een groot onderzoek, omdat we een zo goed mogelijk beeld van deze omvangrijke sector willen krijgen. Het bureau heeft dan ook enkele maanden (tot in het 1e kwartaal 2022) nodig om alle veldbezoeken af te leggen. Daarna wordt zo spoedig mogelijk het onderzoeksrapport opgeleverd. Iedereen die de vragenlijst doorloopt zal een bericht over de eindresultaten ontvangen,

Wij hopen je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en rekenen op jouw deelname! Voor meer informatie over het onderzoek kunt u uiteraard contact opnemen met uw regiomanager.


Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens