Op 30 maart heeft er een algemene ledenvergadering plaatsgevonden en daarin is besloten om van de bestuursvergaderingen (welke 4x per jaar plaatsvinden) algemene ledenvergaderingen te maken, waarbij alle leden welkom zijn.

Het bestuur van KHN Heemskerk nodigt jou van harte uit voor de bestuursvergadering/algemene ledenvergadering (ALV) van KHN Heemskerk op woensdag 29 juni aanstaande om 10.00 uur. We zijn deze morgen welkom bij Restaurant Twaalfmaat in Heemskerk.

Wanneer? Woensdag 29 juni 2022
Tijd? Aanvang 10.00 uur
Waar? Restaurant Twaalfmaat, Twaalfmaat 3, 1967 PV Heemskerk

Tijdens de komende ALV worden diverse beslissingen genomen, zodat er meer slagkracht ontstaat. Er zal onder andere gestemd worden over de statuten, de loting en nieuw format van de kermis en over het opheffen van de evenementencommissie Horeca Heemskerk.

Degenen die geïnteresseerd en bij de besluitvorming betrokken willen zijn, dienen dan wel aanwezig te zijn (of zich laten vertegenwoordigen).

Verder bespreken we graag met jou wat er verder nog moet gebeuren, jouw ideeën zijn hierbij van harte welkom!

Agenda

 1. Opening door de voorzitter en vaststellen agenda
 2. Ingekomen stukken en/of mededelingen
 3. Vaststellen notulen ALV 30 maart 2022*
 4. Samenstelling bestuur
  - Ver- en herkiesbaar stellen van bestuursleden
 5. Statutenwijziging*
 6. Opheffing evenementencommissie Horeca Heemskerk
 7. Vergunning exploitatie kermistenten
 8. Contact gemeente Heemskerk en BIZZ
 9. Nieuws en actualiteiten KHN
 10. Wat verder ter tafel komt, rondvraag en sluiting

Mocht je zelf nog punten voor op de agenda hebben, laat dit dan weten via e-mail heemskerk@khn.nl.

*Op Mijn KHN vind je de bovenstaande documenten. Deze informatie is alleen toegankelijk voor KHN-leden. Als lid kun je inloggen op Mijn KHN met jouw gebruikersnaam en wachtwoord. Inloggegevens vergeten? Op deze pagina kun je een nieuwe inlog aanvragen.

Aanmelden

Heel graag horen wij of je deze middag aanwezig bent. Je kan dit laten weten door een e-mail te sturen naar heemskerk@khn.nl. Je aanwezigheid wordt zeker op prijs gesteld!

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens