Op dinsdag 4 juli jl. heeft het bestuur van KHN Edam-Volendam haar bestuursvergadering gehouden. De belangrijkste punten uit dit overleg kun je onderstaand terugvinden.

Overleg burgemeester en wethouder 22 juni

Op 22 juni is er een overleg geweest met burgemeester en wethouder. De volgende punten zijn hierbij onder andere op tafel gekomen.

 • Kermis:
  • Bandjes: Met de gemeente is overlegd dat er tijdens de kermis weer gebruik wordt gemaakt van bandjes voor jeugd tussen de 18 – 25 jaar. We zullen hiervoor een voorstel doen richting de gemeente. Bijvoorbeeld voor het gebruik van 1 bandje voor 4 dagen. Dit bandje kan dan bij de Nivo uitgegeven worden, samen met een ID-scan.
  • De derde week bouwvak wordt een pilot voor de kermis om het gebruik van de bandjes, de inzet van de clusters en de BOA’s te bekijken.
  • Er zijn aanvragen ingediend door ondernemers om een doek te spannen op de Dijk, om ervoor te zorgen van de bezoekers niet van de Dijk vallen.
  • De gemeente heeft aangegeven tijdens de kermis 38 BOA’s in te zetten in Volendam.
  • Met de gemeente zullen we gezamenlijk een persbericht over de kermis versturen. Niet-leden van KHN Edam-Volendam kunnen de informatie lezen op de website van de gemeente.
  • De gemeente nodigt de clusterhoofden uit voor een overleg.
 • Evaluatie terrasvergunningen: volgt in oktober
 • Paracommercie: De Burgemeester heeft aangegeven in gesprek te gaan met de verschillende verenigingen over de regels rondom de paracommercie en de naleving van de vergunningen.
 • Horecavisie: is opgenomen in de omgevingsvisie.

TOP

Er wordt een app ontwikkeld als soort rondleiding waar op toeristische plekken de QR code gescand kan worden en er een filmpje in beeld komt.

Paracommercie

We hebben enkele paracommerciële activiteiten geconstateerd de komende maand. We stellen hiervoor een schrijven op richting de gemeente of er sprake is van een vergunning en zullen een handhavingsverzoek indienen. Mocht er wel een vergunning voor afgegeven zijn, zullen we in gesprek gaan met de gemeente.

KHN Edam-Volendam vergadert iedere eerste dinsdag van de maand. In de even maanden schuift de gemeente aan. Heb je punten die we mee kunnen nemen in de bestuursvergadering of in het periodieke overleg met de gemeente? Laat het ons weten via edamvolendam@khn.nl.

Like KHN Edam-Volendam op Facebook of volg ons via www.khn.nl/edam-volendam.