Eerder heeft KHN Amsterdam jou geïnformeerd over ons verzoek aan wethouder Everhardt m.b.t. verlaging van het tarief toeristenbelasting en verder uitstel van betaling van de afdracht toeristenbelasting. Een update.

Vooralsnog wil deze raad geen verlaging van de tarieven voor toeristenbelasting. We wachten nog op een antwoord van de wethouder omtrent ons verzoek gezamenlijk te verkennen wat de huidige hoge tarieven doen met onze concurrentiepositie ten opzichte van andere steden.

Verlaging tarief biedt hogere inkomsten gemeente

We zijn van mening dat een verlaging van het tarief op korte termijn hogere inkomsten kan genereren voor de gemeente. KHN blijft met haar partners van het Georganiseerd Bedrijfsleven actief inzetten op verlaging van het tarief toeristenbelasting. Dit is wat ons betreft een belangrijk onderdeel voor spoedig herstel van de economie van Amsterdam. We denken ook dat dit verantwoord is en geen afbreuk zal doen aan de respectvolle bezoeker die we met zijn allen zo graag spoedig zien terugkomen.

'Respectvolle bezoeker'

‘Respectvolle bezoeker’ is de titel die KHN in al haar uitlatingen voortaan zal gebruiken als we het hebben over ‘kwaliteitstoerisme’ of de 'waardevolle toerist/bezoeker’. We hebben immers vaak vernomen dat deze laatste twee varianten de indruk wekken dat het om luxe toeristen gaat, bezoekers met een hoog bestedingspatroon. KHN benadrukt in al haar uitlatingen dat wij er willen zijn voor alle type bezoekers, zowel ‘arm als rijk’, omdat dit ook bijdraagt aan een gevarieerd voorzieningenniveau in de stad. Uiteraard moet het gaan om bezoekers die zich gedragen, zich houden aan de geldende regels en respectvol omgaan met de stad.

Hoe zit het met uitstel van betaling en de voorschotten 2021?

Ondernemers kunnen een verzoek doen om vermindering van de voorlopige aanslag Toeristenbelasting 2020. Er kan een mail gestuurd worden aan belastingen@amsterdam.nl Graag in de mail het vorderingsnummer van de voorlopige aanslag 2020 vermelden. Belastingen gaat coulant om met verzoeken tot vermindering. De wethouder heeft ons onlangs laten weten dat het niet de bedoeling is dat hoteliers de toeristenbelasting voorfinancieren. Als de geïnde toeristenbelasting (veel) lager is dan het bedrag van de voorlopige aanslag, kan over het verschil uitstel van betaling worden aangevraagd tot de verrekening van de definitieve aanslag medio 2021. Er wordt echter ook de opmerking gemaakt dat voor de toeristenbelasting die in 2020 is betaald door bezoekers het gemeenschapsgeld betreft dat moet worden afgedragen aan de gemeente. KHN pleit ook voor de geinde bedragen voor verdergaand uitstel van betaling, omdat veel bedrijven in liquiditeitsproblemen verkeren. Als er liquiditeitsproblemen zijn adviseren wij om voor de betaling van toeristenbelasting uitstel van betaling aan te vragen. De gemeente geeft aan coulance te hanteren en maatwerk te willen verrichten. KHN ziet liever dat we generiek langdurig uitstel van betaling kunnen realiseren, gelijk met het rijksbeleid voor bijzonder uitstel van betaling van belastingen, zoals dat in de coronacrisis is aangekondigd. Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten adviseert gemeenten dit rijksbeleid te volgen voor de betaling van lokale belastingen. KHN gaat hierover verder in conclaaf met wethouder Everhardt en houdt u hiervan op de hoogte. Het is en blijft van belang dat je zelf uitstel aanvraagt bij belastingen@amsterdam.nl

Voor volgend jaar geldt dat de voorlopige aanslag wordt gebaseerd op de (aangepaste) voorlopige aanslag van 2020 met de gecombineerde heffingsgrondslag. Met Belastingen Amsterdam gaan we begin januari 2021 nog in gesprek om te kijken naar de bepaling van een zo reëel mogelijke heffingsgrondslag. Mocht dit geen realistisch beeld geven dan kun je ook hierover communiceren met de belastingdienst via belastingen@amsterdam.nl of bellen met 14020. Ook voor 2021 geldt dat je uiteindelijk alleen de werkelijk geïnde toeristenbelasting afdraagt en dus geen hogere bedragen voor hoeft te schieten.

Vragen?

Voor vragen en of opmerkingen kun je contact opnemen met Eveline Doornhegge, regiomanager KHN Amsterdam via 06 51 49 07 09 en e.doornhegge@khn.nl.

Vooralsnog wil deze raad geen verlaging van de tarieven voor toeristenbelasting. We wachten nog op een antwoord van de wethouder omtrent ons verzoek gezamenlijk te verkennen wat de huidige hoge tarieven doen met onze concurrentiepositie ten opzichte van andere steden.

Verlaging tarief biedt hogere inkomsten gemeente

We zijn van mening dat een verlaging van het tarief op korte termijn hogere inkomsten kan genereren voor de gemeente. KHN blijft met haar partners van het Georganiseerd Bedrijfsleven actief inzetten op verlaging van het tarief toeristenbelasting. Dit is wat ons betreft een belangrijk onderdeel voor spoedig herstel van de economie van Amsterdam. We denken ook dat dit verantwoord is en geen afbreuk zal doen aan de respectvolle bezoeker die we met zijn allen zo graag spoedig zien terugkomen.

'Respectvolle bezoeker'

‘Respectvolle bezoeker’ is de titel die KHN in al haar uitlatingen voortaan zal gebruiken als we het hebben over ‘kwaliteitstoerisme’ of de 'waardevolle toerist/bezoeker’. We hebben immers vaak vernomen dat deze laatste twee varianten de indruk wekken dat het om luxe toeristen gaat, bezoekers met een hoog bestedingspatroon. KHN benadrukt in al haar uitlatingen dat wij er willen zijn voor alle type bezoekers, zowel ‘arm als rijk’, omdat dit ook bijdraagt aan een gevarieerd voorzieningenniveau in de stad. Uiteraard moet het gaan om bezoekers die zich gedragen, zich houden aan de geldende regels en respectvol omgaan met de stad.

Hoe zit het met uitstel van betaling en de voorschotten 2021?

Ondernemers kunnen een verzoek doen om vermindering van de voorlopige aanslag Toeristenbelasting 2020. Er kan een mail gestuurd worden aan belastingen@amsterdam.nl Graag in de mail het vorderingsnummer van de voorlopige aanslag 2020 vermelden. Belastingen gaat coulant om met verzoeken tot vermindering. De wethouder heeft ons onlangs laten weten dat het niet de bedoeling is dat hoteliers de toeristenbelasting voorfinancieren. Als de geïnde toeristenbelasting (veel) lager is dan het bedrag van de voorlopige aanslag, kan over het verschil uitstel van betaling worden aangevraagd tot de verrekening van de definitieve aanslag medio 2021. Er wordt echter ook de opmerking gemaakt dat voor de toeristenbelasting die in 2020 is betaald door bezoekers het gemeenschapsgeld betreft dat moet worden afgedragen aan de gemeente. KHN pleit ook voor de geinde bedragen voor verdergaand uitstel van betaling, omdat veel bedrijven in liquiditeitsproblemen verkeren. Als er liquiditeitsproblemen zijn adviseren wij om voor de betaling van toeristenbelasting uitstel van betaling aan te vragen. De gemeente geeft aan coulance te hanteren en maatwerk te willen verrichten. KHN ziet liever dat we generiek langdurig uitstel van betaling kunnen realiseren, gelijk met het rijksbeleid voor bijzonder uitstel van betaling van belastingen, zoals dat in de coronacrisis is aangekondigd. Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten adviseert gemeenten dit rijksbeleid te volgen voor de betaling van lokale belastingen. KHN gaat hierover verder in conclaaf met wethouder Everhardt en houdt u hiervan op de hoogte. Het is en blijft van belang dat je zelf uitstel aanvraagt bij belastingen@amsterdam.nl

Voor volgend jaar geldt dat de voorlopige aanslag wordt gebaseerd op de (aangepaste) voorlopige aanslag van 2020 met de gecombineerde heffingsgrondslag. Met Belastingen Amsterdam gaan we begin januari 2021 nog in gesprek om te kijken naar de bepaling van een zo reëel mogelijke heffingsgrondslag. Mocht dit geen realistisch beeld geven dan kun je ook hierover communiceren met de belastingdienst via belastingen@amsterdam.nl of bellen met 14020. Ook voor 2021 geldt dat je uiteindelijk alleen de werkelijk geïnde toeristenbelasting afdraagt en dus geen hogere bedragen voor hoeft te schieten.

Vragen?

Voor vragen en of opmerkingen kun je contact opnemen met Eveline Doornhegge, regiomanager KHN Amsterdam via 06 51 49 07 09 en e.doornhegge@khn.nl.