Op 11 oktober om 19:00 uur staat de avond in het teken van het nieuwe Mobiliteitsplan van Edam-Volendam. De locatie is Julianaweg 137 (de kantine van de milieustraat in Volendam).

Het mobiliteitsplan sluit aan op onze omgevingsvisie van Edam-Volendam en vormt een doorkijk naar 2040. In tegenstelling tot het concrete Verkeersplan 2018-2023 vol specifieke projecten, zal het Mobiliteitsplan meer een nieuwe visie moeten uitdragen die nodig is om in stappen onze gemeente klaar te stomen voor een mobiliteitstransitie waar verkeersveiligheid en leefbaarheid bovenaan staan. Dit Mobiliteitsplan vertaalt zich automatisch in concrete doelen en maatregelen uitgezet in de tijd. De openstaande projecten uit het huidige Verkeersplan 2018-2023 worden met de komst van het Mobiliteitsplan niet opeens niet uitgevoerd.

Tot half september heeft iedere bewoner van de gemeente Edam-Volendam een online enquête kunnen invullen. De resultaten van deze enquête worden getoond tijdens deze avond. Tevens is er tijdens deze avond ruimschoots de tijd om aandachtspunten toe te lichten.

Aanmelden kan via verkeer@edam-volendam.nl.