Stichting Hotel Overleg ‘s-Hertogenbosch en omstreken heeft samen met het Platform Veilig ondernemen en Koninklijke Horeca Nederland 2 bijeenkomsten georganiseerd voor medewerkers van logies verstrekkende bedrijven in de veiligheidsregio Noord-Oost Brabant.

Dagenlang een ‘niet storen’-kaartje op de kamerdeur. Iemand die veel gasten op een kamer ontvangt en opvallend veel vraag naar schone handdoeken. Voor veel hotels een dagelijkse gang van zaken. In de praktijk zijn het allemaal tekenen die kunnen wijzen op seksuele uitbuiting. Maar hoe herken je de signalen en wat kun je eraan doen?

Jaarlijks zijn er in Nederland naar schatting 3.000 slachtoffers van seksuele uitbuiting, waaronder 1.300 minderjarigen. Seksuele uitbuiting vindt veelal onder de radar plaats, buiten het zicht van iedereen. Criminele organisaties maken hierbij - onopgemerkt - ook gebruik van hotels en vakantieparken. Om aandacht te vragen voor dit maatschappelijk probleem is de campagne No Room
for Sex trafficking geïnitieerd door onder andere Openbaar Ministerie en het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Speciaal voor hotels en vakantieparken is een certificeringsprogramma ontwikkeld dat tools en handelingsperspectieven biedt, die bijdragen aan de aanpak van seksuele uitbuiting in de sector. Om het certificeringsprogramma en de daaraan gekoppelde gratis training voor medewerkers van hotels en vakantieparken toe te lichten organiseren we twee bijeenkomsten:

  • Maandag 21 augustus van 13.00 uur - 15.30 uur | Hotel Central, Burg. Loeffplein 98 in ’s-Hertogenbosch
  • Maandag 28 augustus van 13.00 uur - 15.30 uur | Van der Valk Hotel, Rijksweg 25 in Nuland

Programma

13.00 - 14.00 uur | VR-experience Mensenhandel (LET OP: bij deelname om 13.00 aanwezig zijn)
13.30 - 14.00 uur | Inloop
14.00 - 14.15 uur | Welkomstwoord en wat is seksuele uitbuiting
14.15 - 14.45 uur | Slachtoffer aan het woord
14.45 - 15.05 uur | Uitleg: Certificeringsprogramma ‘No Room for Sex Trafficking’
15.05 - 15.20 uur | Toezicht en Handhaving
15.20 - 15.30 uur | Afsluiting

Deelnemen

Deze bijeenkomst is speciaal voor het hotelmanagement, medewerkers frontoffice en housekeeping. Wil je graag deelnemen aan deze gratis bijeenkomst? Meld je dan voor vrijdag 18 augustus aanstaande aan via backoffice@khn.nl onder vermelding van 21 of 28 augustus en het aantal personen. Wil je meedoen aan de indrukwekkende VR-Experience? Dan is het belangrijk dat je er om 13.00 uur bent, omdat het aantal plaatsen beperkt zijn.

Bekijk hier de volledige uitnodiging.