Van 23 t/m 25 september 2022 zijn de Brandersfeesten. Voorheen meldde u zich eerst bij de Stichting Brandersfeesten en deed u uw verzoek bij de Stichting. De Stichting deed vervolgens de aanvraag bij de gemeente Schiedam.

Evenementenvergunning

Dit jaar kan elke ondernemer zelf een aanvraag indienen bij de gemeente. Dit kan via het evenementenformulier.
Wel moet u zich melden bij de Stichting, die uw activiteit meeneemt in de algehele plattegrond. Daarnaast heeft de Stichting een coördinerende rol, u zult uw melding met de Stichting moeten bespreken. U dient zelf rekening te houden met naburige ondernemers. Als ook zij een activiteit willen organiseren dan zult u in overleg met elkaar moeten, zodat uw activiteiten elkaar niet bijten. U moet bij uw aanvraag dan ook aangeven welke afspraken u onderling heeft gemaakt. Ook dit moet worden afgestemd met de Stichting.

C-evenement

De Brandersfeesten is aangemerkt als C-evenement. Dit betekent dat alle aanvragen, voor activiteiten die u tijdens de Brandersfeesten wilt organiseren, uiterlijk 1 juli 2022 moeten zijn ingediend. Alle aanvragen die ná 1 juli 2022 worden ingediend, zullen niet meer in behandeling worden genomen.

Bijlagen bij uw aanvraag

Uw aanvraag moet compleet worden ingediend. Dit betekent dat het in ieder geval de volgende stukken moet bevatten:

  • Gedetailleerde plattegrond (waar staat wat, afmetingen, is er open vuur/bakken, braden, vuurkorven ed.);
  • Veiligheidsplan;
  • Draaiboek/programma;
  • Bij podia, tenten en overige constructies (zoals springkussens), de constructiegegevens/- berekeningen, tentboeken, certificaten en foto’s;
  • Bij bakken en braden, aangeven hoe? Gas, elektra?
  • Wordt uw evenemententerrein afgehekt? Hoe? Laag/hoog hekwerk?

Geluid (Collectieve festiviteit)

Het weekend van de Brandersfeesten is aangewezen als collectieve festiviteit. Dat betekent dat u in uw inrichting (zowel binnen als op uw terras) meer muziekgeluid mag produceren dan de wet (het Activiteitenbesluit) voorschrijft. Het meer geluid mag niet meer dan 15 dB(A), gemeten op de gevel van gevoelige gebouwen op een hoogte van 1,5meter en in- en aanpandige gevoelige gebouwen, bedragen.

Gaat u gebruik maken van de collectieve festiviteit? Meld dit dan, door een email te sturen naar horeca@schiedam.nl. Vermeld in uw email de gegevens van uw horecabedrijf en welke dagen u gebruik gaat maken van de collectieve festiviteit.

Als u uw evenement plaats laat vinden buiten uw inrichting (dus niet binnen en niet op uw terras) dan worden de geluidsvoorschriften, waar u zich aan dient te houden, vermeld in de aan u te verlenen evenementenvergunning.

Sluitingsuur

Net als voorgaande jaren zal er ook dit jaar een collectieve ontheffing sluitingstijd worden vastgesteld voor de horeca-exploitatie tijdens de Brandersfeesten. Met deze ontheffing is het u toegestaan om langer open te blijven. U moet nog wel melden via horeca@schiedam.nl of u gebruik maakt van deze ontheffing.

Bron: gemeente Schiedam

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens