In de afgelopen twee weken zijn er door de gehele binnenstad rode enveloppen uitgedeeld met daarin de informatie die nodig is om te stemmen voor een nieuwe vijf jaar met de BIZ Binnenstad Haarlem

Er is nog tot 13 november tijd om je stem uit te brengen. De afgelopen vijf jaar zijn er al prachtige initiatieven mede mogelijk gemaakt met deze ondernemerspot zoals de sfeerverlichting door de stad (ook nieuwe locaties), Kerstmarkt, vergroening, Haarlem Vinylfestival, Haarlem Jazz, Sinterklaasintocht, Boring Festival, Haarlem Shopping Night en een steeds sterkere Haarlem Marketing.

Een BIZ, wat is dat?
Een bedrijveninvesteringszone (BIZ) is een afgebakend gebied waarbinnen ondernemers (en/of vastgoedeigenaren) samen investeren in het verbeteren van de kwaliteit van de omgeving. In de BIZ draagt iedere ondernemer (en/of eigenaar) financieel bij aan de collectief bepaalde doelden. Hierdoor zijn de kosten per deelnemer laag terwijl collectieve investeringen doorgaans ook goedkoper en effectiever zijn.

De BIZ is gedurende vijf jaar actief. Dit zorgt voor een stabiel budget en dus meer slagkracht en voortdurende samenwerking als gevolg. BIZ-activiteiten staan altijd los van of zijn aanvullend op activiteiten van de gemeente. Kijk voor meer informatie op www.bizbinnenstadhaarlem.nl

Voor vragen kan je aankloppen bij KHN bestuurslid Eefje Majoor / 06-54732163.