De stemformulieren zijn uitgedeeld, nu is het belangrijk dat je je stem uitbrengt. Heb je dit nog niet gedaan? Doe dit dan vóór 7 november 17.00 uur.

Er zijn verschillende manieren om je stemformulier in te dienen:

1. Per post in de meegezonden envelop

2. Bij de receptie op het Stadhuis

3. In persoon afgeven bij de BIZ-voorbereider die uw stembiljet heeft uitgereikt

4. Per email: scan het biljet of maak een foto en mail het naar BIZStadshart@zaanstad.nl

Alles is tevens na te lezen in het begeleidend schrijven bij het stembiljet. De stembiljetten moeten uiterlijk 7 november vóór 17.00 uur binnen zijn!

Hierbij een overzicht waar je voor stemt:

De afgelopen jaren heeft BIZ Stadshart Zaandam zich ingezet voor onder andere de volgende zaken:

  • Sfeerverlichting in het centrum. Een veelgehoorde misvatting: dat wordt door de gemeente betaald en gerealiseerd. Niet juist: dat wordt door de BIZ gerealiseerd en door ons allen dus betaald.
  • Bloembakken in het centrum en aan de lantaarnpalen. Geldt hetzelfde voor als voor de kerstverlichting.
  • Grote evenementen. Afgelopen jaar hebben we 2 keer het Living Statue Festival georganiseerd, dat duizenden bezoekers naar de binnenstad heeft getrokken. Ook het lichtfestival was een groot succes.
  • Kleine evenementen. Of het nu gaat om een muzikale invulling in de koepel, een aantal dames die cadeaus of bloemen uitdelen in het centrum of verschillend foto-objecten, het heeft reuring in de stad gebracht!
  • Een schoon en veiligheid centrum: We zetten heel hard in als BIZ om het centrum schoon en aantrekkelijk te houden. Bezoekers wijken anders uit naar andere centra als dit verslapt. Daarnaast zijn er een aantal AED's geplaatst, worden er camera's geplaatst om overlast tegen te gaan, etc.

En dit is nog maar een kleine greep uit de zaken die zichtbaar zijn. Achter de schermen gebeurt er meer dan je denkt:

  • Korte lijnen met gemeente en instanties. De gemeente praat nu eenmaal liever en makkelijker met 1 collectief orgaan, dan met 300 ondernemers apart. Snel schakelen blijkt op deze manier goed te werken.
  • Overlegvorm met vastgoedeigenaren. We zijn bezig met het opzetten van een goed overleg waarin we samenwerken met vastgoedeigenaren om de juiste ondernemers en een aantrekkelijk aanbod in het Stadshart Zaandam te krijgen.
  • Onderzoek naar doelgroepen en eigenschappen van de verschillende gebieden. Het is deze tijd belangrijk onderscheidend te zijn. Winkelen is geen must, het is vermaak. Hoe krijgen we de juiste winkels en de juiste mensen naar ons centrum. Hier hebben we een onderzoek naar gedaan, wat we kunnen uitrollen in een marketingaanpak.

En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Als de meerderheid van de ondernemers zegt: voor ons geen BIZ, dan is dat vanzelfsprekend ook goed. In dat geval, zal iedereen de zaken zoals hierboven genoemd, wel helaas zelf en individueel moeten regelen.

De BIZ is er vóór de ondernemers in nauwe samenwerking met de gemeente.

De presentatie van de Kick Off op 3 oktober kun je hier terugvinden. Voor vragen kun je contact opnemen met onze centrummanager Paul van Nobelen 06 - 51 76 10 44 of mail het bestuur via info@stadshartzaandam.nl.