Deze week kwam er een einde aan de knip op de Weesperstraat. Een veelbewogen tijd, met een hoop klachten, vertragingen en files op andere plekken in de stad. Met veel extra kosten en schades voor het bedrijfsleven tot gevolg.

Vanuit de ambities op het gebied van bereikbaarheid, duurzaamheid en verkeersveiligheid stelt het bedrijfsleven vragen bij deze aanpak. KHN trekt in dit dossier samen op met partners MKB, Vereniging Amsterdam City, Transport en Logistiek Nederland, Evofendex, VNO-NCW, ORAM en Ondernemend Amsterdam. Als bedrijfsleven roepen we de gemeente Amsterdam en de wethouders Melanie van der Horst en Sofyan Mbarki op gezamenlijk de knip goed te evalueren, ondernemers beter te betrekken en maatwerk in het vervolg mogelijk te maken. Schone, tijdige en efficiƫnte bevoorrading draagt namelijk bij aan het verhogen van de leefkwaliteit in de stad en ambities op het gebied van duurzaamheid.

In het kader van het evaluatieproces kan het helpen dat ondernemers hun persoonlijke ervaringen inbrengen en een geluid laten horen richting de gemeente. Dit kan nog door een bericht te sturen naar: pilotweesper@amsterdam.nl. Er is ons verzekerd dat er goed gekeken gaat worden naar de economische belangen en opgelopen schades van het bedrijfsleven. Daarom doen we dringend een oproep aan individuele ondernemers om alsnog te reageren.

In november moet de evaluatie tot een afronding komen. Het wordt geen evaluatie van ja en nee van het permanent afsluiten van de Weesperstraat, maar een optelsom van waarnemingen en daarmee richting gaat geven aan beleidsontwikkeling van de toekomst.