Het college van B&W heeft ‘Visie Stadscentrum Hoofddorp 2040’ vastgesteld. Dit vond plaats op 31 oktober 2023. Dit betekent dat de gemeenteraad binnenkort beslist over de Visie Stadscentrum Hoofddorp 2040. De datum van de sessie is nog niet bekend. In de bijlage staat het gehele visiedocument.

Het doel van de visie

In de visie staat hoe de gemeente van het centrum van Hoofddorp een aantrekkelijk stadscentrum maakt. Dat betekent een betere kwaliteit van de leefomgeving met meer groen, minder auto’s en meer openbare ruimte waar mensen samen kunnen komen en activiteiten kunnen ondernemen. In de visie wordt duidelijk hoe Stadscentrum Hoofddorp er in 2040 uitziet. Maar ook hoe Hoofddorp van dorp naar een aantrekkelijke en levendige woonstad groeit en hoe de gemeente zorgt voor samenhang in de verschillende ontwikkelingen. Daarnaast beoordeelt de gemeente met de visie of nieuwe bouwontwikkelingen en initiatieven in het centrum passen.

Het participatieproces van de visie

Vanaf november 2022 heeft participatie over de visie plaatsgevonden met betrokken inwoners, vastgoedeigenaren en ondernemers. De participatiemomenten zijn op diverse manieren georganiseerd. Hierdoor kwamen verschillende doelgroepen, gebieden en thema’s aan bod. Zo organiseerde de gemeente een informatiemarkt op 11 maart 2023. Hier waren medewerkers van de gemeente aanwezig om meer te vertellen. Bezoekers konden in gesprek over de visie en hun reactie geven. Reageren kon daarnaast ook via een online enquête. De reacties zijn waar mogelijk meegenomen in de uitwerking van de visie. In de visie staat het hele participatieproces beschreven, evenals de participatieverslagen.

Een uitvoeringsprogramma als volgende stap

Na de beslissing van de gemeenteraad werkt de gemeente een uitvoeringsprogramma verder uit. Het uitvoeringsprogramma is nodig om de verschillende ontwikkelingen uit de visie te realiseren. In het programma staan de aanpak en uitvoeringsontwerpen van onder andere de inrichting van de openbare ruimte en verkeersstructuren.

Meer informatie

Op de website van Stadscentrum Hoofddorp vind je meer informatie over de visie en een pdf-versie van het visiedocument. Neem gerust contact op bij vragen via stadscentrumhoofddorp@haarlemmermeer.nl of bel 0900 1852.