Om te weten waar nu behoefte aan is, heeft het college gesprekken in het gemeentehuis georganiseerd met vijf belangrijke sectoren.

Vertegenwoordigers vanuit de horeca, cultuur, welzijn, detailhandel en sport gaven inzicht in hoe het nu binnen hun sector gaat en wat nodig is om Heiloo een extra boost te geven.

Veerkrachtmaatregelen

Op basis van de gesprekken heeft het college een pakket maatregelen vastgesteld dat snel kan worden uitgevoerd; de Veerkrachtmaatregelen Heiloo 2022. Er is in 2022 € 88.000 beschikbaar om organisaties en ondernemers in Heiloo te ondersteunen op de volgende manieren (voor de horeca de belangrijkste maatregelen uitgelicht):

Voortzetten coronaterrassen

Het college heeft, op verzoek van de horecaondernemers, besloten opnieuw gedoogtoestemming te verlenen voor tijdelijke terrasuitbreiding van 15 maart tot en met 31 oktober, waarbij voor deze terrassen dezelfde sluitingstijden gelden als voor de bestaande terrassen. Je kan een verzoek sturen naar apv@debuch.nl met een situatietekening van de tijdelijke uitbreiding van het terras met daarop het aantal m2 ingetekend.

Kwijtschelding terrashuren 2022

Om de horecaondernemers die de grond onder hun terras huren van de gemeente, tegemoet te komen, wordt een halfjaar huur kwijtgescholden. Op basis van de gegevens die nu bekend zijn, bedragen de kosten hiervan ongeveer € 3.000,-.

Promotie ondernemers

De ondernemers hebben gevraagd naar mogelijkheden voor gezamenlijke promotie van hun activiteiten. Hiervoor heeft het college een budget van € 10.000,- beschikbaar gesteld. Criteria hierbij zijn dat de aanvraag uitgaat van een brede samenwerking tussen ondernemers (bijvoorbeeld een winkelcentrum of branche).

Ondersteuning evenementen

Zowel vanuit de culturele sector, als de (horeca)ondernemers heeft de gemeente vragen gekregen over ondersteuning van evenementen. Er wordt maatwerk toegepast per aanvraag. De gemeente kan ondersteunen door promotie van het evenement (zie ook eerder genoemde budgetten voor promotie), faciliteren van voorzieningen en door financiële ondersteuning. Voor dat laatste wordt een budget gehanteerd van € 50.000,-. Initiatiefnemers kunnen een aanvraag doen bij de gemeente, per aanvraag geldt een maximum bijdrage van € 5.000,-. Aanvragen moeten voldoen aan de volgende criteria: samenwerking tussen meerdere organisaties en/of ondernemers (bijvoorbeeld verschillende culturele organisaties, muziek[1]of sportverenigingen) en het evenement draagt bij aan de toekomstbestendigheid van de betrokken organisaties en/of ondernemers.

Ondersteuning ondernemers

Ondernemers hebben aangegeven zich zorgen te maken over (de financiële situatie van) sommige collega’s. De gemeente blijft inzetten op adequate ondersteuning aan ondernemers door Halte Werk en MKB Doorgaan. Voor advisering en onderzoeken is € 25.000,- beschikbaar (separaat budget).

Alle voorwaarden staan op de website www.heiloo.nl/veerkracht. Verzoeken kunnen schriftelijk ingediend worden via info@heiloo.nl, met financiële onderbouwing en een korte tekstuele toelichting. In alle gevallen gaat het om maatwerk. De verzoeken worden behandeld in volgorde van binnenkomst en worden beoordeeld op basis van de ontvangen informatie. De organisatie en promotie van de evenementen is aan de aanvrager zelf.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens