Eerder dit jaar zijn meerdere leden actief betrokken geweest bij een bijeenkomst en ronde tafelgesprek waarin wij input hebben gegeven over een nieuw op te stellen evenementenbeleid.

Vanuit de gemeente mocht ons bestuur het concept stuk evenementenbeleid Bernheze 2023 ontvangen.

Er is in opdracht van de gemeente door het externe bureau Ginder hard gewerkt en het concept van het beleid is nu klaar.
Hieronder treffen jullie de bijlagen aan:
- Concept evenementenbeleid Bernheze 2023
- Bijlage 1: Regionale procesbeschrijving evenementenveiligheid Oost-Brabant v1.0 2021
- Bijlage 2: Behandelscan voor evenementen Brabant v1.2
- Bijlage 3: Besluit Brandveilig gebruik en Basishulpverlening overige plaatsen
- Bijlage 4: Mogelijke maatregelen toegankelijkheid evenementen
- Bijlage 5: Kaart stiltegebied Maashorst
- Bijlage 6: Proces totstandkoming evenementenbeleid

Het vervolg gaat nu zijn dat het concept op maandag 9 oktober 2023 nog opiniƫrend in de Commissie Bestuur en Strategie zal worden behandeld en daarna gaat het college het evenementenbeleid definitief vaststellen.

Heeft het jouw interesse, lees het door en op- en aanmerkingen graag zo spoedig als mogelijk inbrengen zodat wij een terugkoppeling kunnen geven aan de gemeente. Dit kan door te mailen naar bernheze@khn.nl.