De afgelopen 3 jaar hebben wij als KHN samen met onder andere Ondernemersfonds Breda (SOFB) en andere partners actief bijgedragen aan de totstandkoming van nieuw horecabeleid in de gemeente Breda.

Horecabeleid vormt binnen de gemeente Breda de basis van allerlei regels voor de horeca en welke plannen en ontwikkelingen er voor de komende jaren nog mogelijk zijn.

Het lijkt misschien een slechte timing om op dit moment nieuw horecabeleid te maken. Immers, de horecasector is ongekend hard geraakt door corona en de (nabije) toekomst is nog onduidelijk. Maar, niets is minder waar. Juist nu is het voor onze branche van belang nieuw beleid te hebben. Het plan zet in op een toekomstbestendige horecastructuur in de stad, met een gezond ondernemersklimaat. Het college van B&W maakte afgelopen maandag bekend dat het concept-Horecabeleid 2021 voor consultatie ter inzage ligt, waarbij het mogelijk is om zienswijzen in te dienen tot en met zondag 12 september 2021. Dit wil zeggen dat iedereen in de gemeente de kans krijgt om te reageren op het concept beleid, voordat de gemeenteraad van Breda er een besluit over neemt.

Hierbij tref je het concept-Horecabeleid 2021 aan dat ter inzage ligt de komende 7 weken.

Mocht je dit persoonlijk ook nog willen doen dan kan dit op de volgende manier: Zienswijzen over het concept-Horecabeleid kunnen tot en met zondag 12 september 2021 worden ingediend door gebruik te maken van het contactformulier https://www.breda.nl/contact-opnemen/formulier, een e-mail te sturen naar economie@breda.nl of door te bellen naar 14 076.

Natuurlijk hebben wij op bepaalde punten ook nog onze wensen. Deze hebben we inmiddels ook al gedeeld met gemeente als zienswijze op dit concept.
Zo hebben wij aangegeven dat nieuwe regels voor horeca 1 en uitbreiden van de exploitatievergunning geen onnodige kosten of nadelen mag opleveren van bestaande exploitanten. Ook zijn wij kritisch ten aanzien van het aantal ontwikkelingsmogelijkheden in bepaalde gebieden. Wat ons betreft draait het vooral om een gezonde mix van winkels, horeca, wonen en leisure die onze mooie stad en dorpen aantrekkelijk maakt en houdt.

Vanaf het begin af aan hebben wij ingezet op onderstaande punten:

Speerpunten vanuit KHN Breda

 1. Integraal horecabeleid: samenhang tussen de verschillende (beleids)aspecten van de horeca;
 2. Nieuwe horecavormen opnemen: definiëring en gewenste ontwikkelrichting van o.a. AirDnD, pop-up en blurring;
 3. Eerlijk speelveld: gelijke spelregels voor iedereen;
 4. Deregulering in combinatie met inzet van handhaving volgens het High-Trust principe;
 5. 1-loketfunctie continueren en door ontwikkelen, accountmanager horeca verder positioneren;
 6. Ruimte voor ondernemerschap: invoeren van “verlaatje” en/of “geluidje”;
 7. Intervisie: opzetten van een visiegroep, sparringpartner ontwikkelrichting Breda;
 8. Herdefiniëring van horeca categorie 1 voor nieuwe ontwikkelingen;
 9. Gemotiveerd afwijken bestemmingsplan: voorwaarden opstellen die bijdragen aan toegevoegde waarde;
 10. Pilot Jeugd en alcohol omzetten naar beleid;
 11. Evaluatie: Bestuurlijk en operationeel overleg voor de horeca.

Uitnodiging vragenuurtje nieuw horecabeleid Breda

We merken dat er veel vragen zijn over het nieuwe concept horecabeleid. Daarom organiseren we volgende week een inloop/koffieuurtje.

Wanneer: dinsdagmiddag 3 augustus
Tijd: 15:00 - 16:00 uur
Waar: Cafe de Bruine Pij, Kerkplein 7.

Samen met onder andere de gemeente en onze regiomanager Monique zullen we aanwezig zijn om jullie vragen te beantwoorden. Uiteraard kun je ook met andere vragen bij ons terecht!

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens