In de conceptvisie toerisme Zandvoort 2024 beschrijft de gemeente Zandvoort hoe zij wil omgaan met de uitdagingen en ontwikkelingen op toeristisch vlak.

Het bestuur van KHN Zandvoort heeft kennis genomen van het stuk en kan zich vinden in de inhoud. Wat KHN Zandvoort betreft is er een goede analyse van Zandvoort, de omgeving, behoefte bij ondernemers, bestaande plannen, maatschappelijke ontwikkelingen en wensen van inwoners gemaakt. Dit geheel aan aspecten heeft zich gebundeld in de concept-visie, met daarin aandacht voor kwaliteitsverbetering, woon- en leefgenot, verbetering van de bereikbaarheid en aandacht voor duurzaamheid en ontspanning.

Het veelzijdige karakter van Zandvoort maakt dat op veel fronten bezoekers iets te kiezen hebben, voor de natuurliefhebber, de strandbezoekers, de auto- en watersporter, de culinaire genieter, de shopper en de recreant. Zandvoort kan het allemaal aan.

De visie houdt goed rekening met bestaande beleidsplannen en visies, geïnitieerde initiatieven, wensen vanuit ondernemers, behoeften van bezoekers en inwoners en een eerlijk speelveld voor ondernemerschap. De combinatie van al deze aspecten komt in deze visie mooi tot uiting via kansen, trots, veelzijdigheid en aanpakkersmentaliteit.

Wij complimenteren de gemeente Zandvoort met dit stuk en gaan graag gezamenlijk met alle partijen aan de slag om deze tot uitwerking te brengen.

Bijlagen:
Concept Toeristische visie Zandvoort
Concept Analyserapport toeristische visie