Tijdens de bestuursvergadering van 1 februari zijn namens de gemeente Edam-Volendam vertegenwoordigers aanwezig geweest om met name te praten over de handhaving van de coronaregels en de horecawet.

Zij geven aan dat gemeente Volendam-Edam de handhaving van de coronaregels volgt zoals het opgelegd is vanuit de Rijksoverheid en vastgelegd in de wettelijke ‘Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19’. Het is dus geen gemeentelijke regelgeving.

De gemeente Edam-Volendam volgt voor de ‘coronaregels’ de handhavingsrichtlijn die de gemeenten binnen de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland hebben afgesproken. Doel is het bevorderen van naleving, en bijsturen waar het misgaat, en niet het opsporen van zoveel mogelijk overtredingen. De gemeente wil dat iedereen zijn verantwoordelijkheid voor corona-preventie neemt. Dit betekent:

  • Er wordt in stappen opgetreden. Eerst: aanspreken en waarschuwen. Pas als dat niet helpt wordt overgegaan tot handhaving. Met andere woorden: het is praktisch onmogelijk tegen een proces-verbaal op te lopen, zonder dat een ondernemer de kans heeft gehad zaken recht te zetten. Een foutje leidt echt niet meteen tot handhaving.
  • Alleen bij excessieve overtredingen die bewust begaan worden, en duidelijk en onmiskenbaar in strijd met wettelijke regels zijn, kan onmiddellijke handhaving aan de orde zijn.

Zowel voor de handhaving op coronamaatregelen als toezicht op de Alcoholwet worden ‘mystery shoppers’ ingezet. Dat zijn BOA’s in burger die zich als normale klant gedragen en een aankoop doen. Ze lokken niets uit. Er wordt gecontroleerd op de wettelijke maatregelen; gebruik van vaste zitplaatsen, het coronatoegangsbewijs, het toezicht op het gebruik van mondkapjes bij verplaatsing en voor het schenken aan minderjarigen. De gemeente heeft toegezegd te laten weten wat er uit komt na de controles.

Evenementenvergunningen en wat die voor een andere ondernemer betekenen

In gesprekken tussen KHN Edam-Volendam en de gemeente kwam aan de orde dat één of enkele horecaondernemers menen dat het verlenen van evenementenvergunningen aan een organisator van invloed is op de exploitatiemogelijkheden die andere horecaondernemers hebben. Dit is niet het geval, aldus de gemeente. En niet gebaseerd op informatie die van onze gemeente afkomstig kan zijn. Zo’n verband bestaat niet.

Een evenementenvergunning betekent dat een organisator de mogelijkheid krijgt een (publieks)evenement te houden voor diens rekening en risico. Maar daaruit volgt geen gevolg voor de rechten en vrijheden van anderen. Een aanvraag voor een evenementenvergunning wordt door de gemeente getoetst op veiligheidsaspecten conform de voorschriften in de APV. Niet op markt- of concurrentieoverwegingen want een wettelijke basis daarvoor ontbreekt en een betekenis voor de ondernemersvrijheid van anderen is er niet. Er is daarmee overigens ook geen beletsel voor anderen om zelf een evenementenvergunning aan te vragen.

Hopelijk kunnen we in 2022 weer ‘normale’ kermissen houden, zonder beperkingen als gevolg van coronaregels. De werkwijze die de horecabranche in 2019, en eerder, van de gemeente gewend was, zal dan opnieuw gevolgd worden. In ‘kermisbeleidsregels’ kan de gemeente dan duidelijk maken welke vrijheid de horeca geboden kan worden. Qua openingstijden, terrassen, buitentaps en ontheffingen, levende muziek, etc., etc., etc. Eventuele evenementenvergunningen die voor een andere plek in de gemeente zijn gegeven, sluiten dat geenszins uit.

Voorstel polsbandjes

Het bestuur van KHN Edam-Volendam vraagt de gemeente om met de ondernemers mee te denken. Het gebruik van polsbandjes voor de QR controle en de leeftijdscontrole ontlast de horeca hierin. De gemeente pakt dit samen met het bestuur van KHN Edam Volendam op. Het plan is om dit een aantal maanden te doen en vervolgens te evalueren.

Samenwerking

Het bestuur heeft gevraagd om meer medewerking vanuit de gemeente. Hoe kunnen we het samen doen? De horeca zit helemaal niet te wachten op overtreders in hun zaak. We hebben aangegeven ook te kijken buiten de horeca. Vanuit het programma LEF wordt ook de zitjes en de loodsen opgepakt.

Bewustwordingscampagne

Ook verzoekt het bestuur om een campagne op te starten om de ouders aan te spreken voor bewustwording. Het is belangrijk dat zij weten wat er speelt en wat de gevolgen zijn wanneer de jeugd zich niet houdt aan de regels. De ouders moeten de kinderen de eigen verantwoordelijkheden en een gezond verstand meegeven. De gemeente zal dit bespreken met de communicatiefunctionaris.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens