Dit zorgt hopelijk ook voor extra bezoekers in de horeca. Let er wel op dat er nog steeds coronaregels van toepassing zijn. Er zal ook komend weekend gecontroleerd worden.

Volgens artikel 4.4 gelden voor de horeca nog de volgende regels:

Een eet- en drinkgelegenheid wordt tot en met 13 augustus 2021 slechts opengesteld voor publiek, indien de beheerder er zorg voor draagt dat:

  1. de eet- en drinkgelegenheid tussen 0.00 uur en 06.00 uur niet voor publiek wordt opengesteld;
  2. er binnen of op of rond het terras geen muziek met een hogere geluidsbelasting dan 60 decibel, optreden, beeldscherm of ander mogelijk tot toeloop van publiek aanleiding gevend amusement is;
  3. placering plaatsvindt door het toewijzen van een vaste zitplaats.

Dit betekent dus dat er geen harde muziek, bandjes, zangers of andere optredens mogen zijn zowel binnen als buiten. Of welk ander amusement dan ook, zoals tv-schermen. Daarnaast moeten horecagelegenheden om 00.00 uur gesloten zijn, dat geldt ook voor terrassen. Ook moet iedereen zitten, ook op het terras.

De sluitingstijd van 00.00 uur geldt niet voor eet-en drinkgelegenheden waar uitsluitend sprake is van verkoop, aflevering of verstrekking van etenswaren of dranken voor gebruik anders dan in de eet-en drinkgelegenheid, mits de duur van het verblijf van publiek in de inrichting zoveel mogelijk wordt beperkt. Dus afhalen en bezorgen mag op dezelfde wijze als voor deze maatregel doorgaan. Uiteraard geldt daar wel dat men zich moet houden aan de coronaregels zoals 1,5 meter afstand.

Zolang iedereen zich aan bovenstaande regels houdt kan er hopelijk toch een gezellige en voor een ieder drukke kermis plaatsvinden.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens