De gemeente Castricum heeft het coronaloket weer geopend voor vragen en steun. Ook het aanbod om te ondersteunen bij het uitoefenen van de controle op coronatoegangsbewijzen geldt nog steeds. Heb jij extra kosten gemaakt? Dien jouw aanvraag z.s.m. in!

Wanneer je extra personeel in hebt gehuurd voor de CTB controle of extra middelen hebt gebruikt voor de CTB controle dan kunnen deze kosten vergoed worden. Van het budget om de controle op het CTB te ondersteunen is het grootste deel nog over, de gemeente roept op om vooral een aanvraag in te dienen wanneer je extra kosten hebt gemaakt.

Alle aanvragen zullen in de eerste 2 weken van januari 2022 beoordeeld en beantwoord worden.

Welke kosten worden vergoed?

  1. Verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten;
  2. Verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten, bedoeld onder 1;
  3. In geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten;
  4. Materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren;
  5. Verschuldigde BTW, voor zover deze verschuldigd is over de kosten bedoeld onder 1 tot en met 4.

Kosten worden dus vergoed inclusief de betaalde BTW. Voor deze betaalde BTW kan geen beroep worden gedaan op het btw-compensatiefonds.

Alleen de kosten voor activiteiten die plaatsvinden in de periode van 22 september 2021 tot en met 31 december 2021 komen voor vergoeding in aanmerking.

Niet vergoedbare kosten

Voor bekostiging vanuit de bijdrage komen de volgende kosten niet in aanmerking:

  1. Kosten voor verplichtingen die zijn aangegaan vóór 22 september 2021;
  2. Kosten voor activiteiten waarvoor reeds een specifieke uitkering of een andere financiële bijdrage door het Rijk is verstrekt;
  3. Kosten van activiteiten waarvoor op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat, of recht bestaat op compensatie op grond van de Wet op het btw[1]compensatiefonds.

Vergoeding aanvragen

Je kan een aanvraag indienen via apv@debuch.nl.

Toekenning

Een reactie op jouw aanvraag ontvang je op het opgegeven e-mailadres. Factoren die van belang zijn voor toekenning zijn: of je de aangevraagde gelden inzet voor controle op CTB; of de kosten hiervan passen binnen het kader van de regeling; of de kosten hiervan in voldoende mate onderbouwd en redelijk zijn; of de toekenning van de aanvraag niet leidt tot een ongelijke verdeling van het beschikbare budget.

Na sluiting van de termijn (31 december 2021) wordt bepaald wat de hoogte van de vergoeding wordt in verband met het plafond van de uitkering (circa € 83.000 euro voor Castricum).

Declareren

Na toekenning van de aanvraag dien je de declaratie in bij de gemeente. Hier voeg je de facturen en/of berekeningen toe van de gemaakte kosten. Wanneer je bijvoorbeeld extern inhuurt, stuur je een factuur mee. Maak je extra loonkosten, dan voeg je de berekening toe. Wanneer de declaratie overeenstemt met de toekenning, ontvang je het bedrag op de opgegeven rekening.

Heb je vragen hierover? Stel ze gerust via: apv@debuch.nl.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens