Crossroads Noord-Limburg heeft het bestuur van KHN Noord- Midden Limburg gevraagd onderstaand bericht met jou als KHN lid te delen

Crossroads is één van de drie triple helix organisaties in Limburg en werkt aan de sociaal-economische ontwikkeling van de regio Noord-Limburg. Daarvoor hebben we hulp nodig van alle mensen binnen het bedrijfsleven, de overheid, het onderwijs, de gezondheidszorg. Dus woon, werk en/of studeer jij in de regio Noord-Limburg? Vul dan onze vragenlijst in!

Wie zijn wij?
Crossroads is een publiek-private organisatie die zich bezighoudt met het verbinden van partijen om projecten te realiseren die de regio Noord-Limburg op sociaal-economisch vlak versterken en complexe problemen oplossen. Dit zijn altijd samenwerkingsprojecten tussen twee of meer partijen uit het bedrijfsleven, onderwijs, overheid en gezondheidszorg.

Onze vraag voor een goede toekomst:
De vraag die voor de toekomst centraal staat is: werkt Crossroads aan de goede dingen en waar mogen we in de nieuwe periode 2024-2028 focus op leggen? We vragen jou om daarop antwoord te geven. Dat kun je doen door het invullen van een korte vragenlijst en/of te reageren op andere antwoorden, via onderstaande link.

Open en transparant proces
We halen de antwoorden met een open en transparant proces op. Dit betekent, dat de antwoorden van alle deelnemers voor iedereen zichtbaar zijn onder de vraag en dat deelnemers op elkaar kunnen reageren. Dit gebeurt natuurlijk anoniem. Na het ophalen zullen we resultaten terugkoppelen naar de deelnemers en uitleggen hoe definitieve keuzes tot stand zijn gekomen. Daarnaast zal het routeplan ook openbaar worden gemaakt en kunnen jullie deze uiteindelijk terugvinden op onze website.

Hoe doe ik mee?

  1. Bekijk deze video voor meer informatie over het doel en het proces: https://www.youtube.com/watch?v=qlRvdISsiBg
  2. Klik op de volgende link voor het invullen van de vragen: https://52513632.xleap.net/ra7c3fsb4a2x
  3. Stuur deze mail door naar andere mensen waarvan jij denkt dat zij ook een waardevolle bijdrage kunnen leveren.

Hopelijk pak je de uitgestoken hand aan om mee te praten en mee te doen!

Bij voorbaat willen we jou ontzettend bedanken voor de tijd die je hierin gestoken hebt. Zo werken we samen aan de toekomstige ontwikkeling van de regio Noord-Limburg!

Met vriendelijke groet,

Ron Coenen, Angely Waajen-Crins,

Voorzitter stichtingsbestuur Crossroads Limburg Directeur Crossroads Limburg

Om de groep deelnemers zo groot mogelijk te maken, hebben wij onze partners gevraagd om de vragenlijst ook uit te zetten binnen hun netwerk. Daardoor ontvang je deze mail mogelijk vaker. We willen je vragen om maar één keer te reageren op de vragenlijst.