Bhv-training (1 dag) in Zuid-Holland. KHN regio Zuid-Holland heeft samen met bureau Edusafe een Bhv-training ontwikkeld.

Na het volgen van de bhv-training ben je in staat eerste hulp te verlenen. Aan het einde van de cursus ben je bekend met:

Eerste hulp

(niet) spoedeisende Eerste Hulp

  • Reanimeren
  • Werken met de AED
  • Brandwonden
  • Breuken en kneuzingen
  • (Snij)wonden
  • Verbandstoffen en verbinden

Brand en ontruiming

  • Brandbestrijding
  • Soorten blusmiddelen
  • Diverse blusoefeningen
  • Ontruimingen

Cursusduur
Ben je basiscursist? Dan ontvang je uiterlijk één week voorafgaand aan de cursusdag van Edusafe een e-mail met een oproep het e-learningprogramma te doorlopen. Let op! Voor de e-learning ontvangen we per deelnemer een uniek e-mailadres. De e-learning is een goede voorbereiding op de lesstof. Daarna neem je deel aan de cursusdag. Tijdens deze dag controleert de instructeur of je de vereiste handelingen correct uitvoert. Kom je voor de herhalingscursus? Dan hoef je de e-learning niet te volgen.

De cursus start om 09.00 uur en eindigt rond 16.30 uur (inclusief lunch).

Certificaat
Als het resultaat voor kennis en vaardigheden tijdens de cursusdag voldoende is, dan krijg je na afloop van de training het certificaat Bedrijfshulpverlener en het pasje van Edusafe direct mee.

Wanneer: 18 september 2023
Tijd: 09.00 - 16.30 uur
Waar: Golden Tulip Zoetermeer - Den Haag, Kinderen van Versteegplein 18, 2713 HB Zoetermeer

Aanmelden
Klik hier voor meer informatie en aanmelden.